14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Μιχαίου προφήτου (8ος αἰὼν π.Χ).
2.Μαρκέλλου ᾿Επισκόπου ᾿Απαμείας ἱερομάρτυρος (389)
3.Οὐρσικινίου ἢ Οὐρσινίου ᾿Επισκόπου Νικομηδείας.
4.Λουκίου τοῦ στρατιώτου μάρτυρος.
5.Συμεῶνος τοῦ Τραπεζουντίου νεομάρτυρος (1653).
*
6.᾿Αρκαδίου μοναχοῦ τοῦ Νοβοτὸρσκ (Τορζχόκ) (11ος αἰών).
7.Ναζαρίου Νιτρ Κουτάση, Συμεῶνος Μσεντλίτζε, Γερμανοῦ Ζαζανίτζε, ῾Ιεροθέου Νικολάτζε ἱερέων καὶ Βησσαρίωνος Κουχιανίτζε διακόνου, ἱερομαρτύρων 1924 (Α) (Γε).
8.Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ ἐν Κιέβῳ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1091).
9.Φαχανὰν ἡγουμένου τοῦ Ρὸς Κάρμπερυ (Ross Carbery, Cozk), ᾿Ιρλανδίας (600) (Κ) (ΡΔ).