11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Εὔπλου διακόνου μάρτυρος τοῦ ἐν Κατάνῃ (304).
2.Νεοφύτου, Ζήνωνος κλπ μαρτύρων.
3.Πασσαρίωνος Παλαιστίνης.
4.Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ἐν ῎Αθῳ (1530).
5.Σπυρίδωνος ἐν Κερκύρᾳ. (᾿Ανάμνησις θαύματος).
*
6.᾿Αναστασίου τῶν ᾿Ασωμάτων Μικρᾶς ᾿Ασίας καὶ Δημητρίου τῆς Λέσβου νεομαρτύρων (1816).
7.Σουζάνας ἢ Σουσάνας παρθενομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ (3ος αἰών).
9.Γαΐου ἱερομάρτυρος Πάπα Ρώμης. (3ος αἰών).
10.Γαβίνου πρεσβυτέρου, Μαξίμου, Κλαυδίου, Πρεπεντίγκνης καὶ τῶν υἱῶν αὐτῆς ᾿Αλεξάνδρου καὶ Κουφία (3ος αἰών).
11.Βασιλείου καὶ Θεοδώρου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου μαρτύρων (1098).
12.Θεοδοσίου ἢ Θεοδώρου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου πρώην πρίγκηπος ᾿Οστρὸγκ (1483).
13.Μπλαίην (Blane) ᾿Επισκόπου Μπιοὺτ (Bute) Ντάνμπλαιην ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (τέλος 6ου αἰῶνος) (ΡΔ) (Κ).
14.Ταυρίνου πρώτου ᾿Επισκόπου ᾿Εβρὲ (Evreux) Γαλλίας (2ος αἰών) (Γ) (ΡΔ).