1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ.
2.Μακκαβαίων ἑπτὰ παίδων ᾿Αβείμ, ᾿Αντωνίου, Γουρία, ᾿Ελεάζαρ, Εὐσεβωνᾶ, ᾿Αχεὶμ καὶ Μαρκέλλου, σὺν τῇ μητρὶ αὐτῶν Σολομονῇ καὶ τῷ διδασκάλῳ αὐτῶν ᾿Ελεαζάρῳ, μαρτύρων (166 π.Χ).
3.᾿Εννέα ἐν Πέργῃ Παμφυλίας μαρτύρων Λεοντίου, ᾿Αττίου, Κυριακοῦ, Μηναίου, ᾿Αλεξάνδρου, Κινδέου, Μνησιθέου, Κατούνου, Εὐκλέου. (3ος αἰών) (Α).
4.Πολυεύκτου, Θεοδώρου, Κηρύκου, ᾿Ελεάζαρ μαρτύρων.
5.Πάπα τοῦ νέου, μάρτυρος.
6.᾿Ελέσης τῆς ἐν Κυθήροις μάρτυρος.
7.Τιμοθέου ᾿Επισκόπου Προικονησίων τοῦ Θαυματουργοῦ.
*
8.Παύλας ἐν Καρπασίᾳ Κύπρου (Κυπριακὸν ῾Εορτολόγιον).
9.Νικολάου Καζάτκιν (Φωτιστοῦ ᾿Ιαπωνίας) (1912) (ΡΔ) (῎Ισως ᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
10.᾿Εθελγουὸλτ (Ethelwold) ᾿Επισκόπου Γουΐντσεστερ (984) (Κ) (ΡΔ).
11.Εὐσεβίου ᾿Επισκόπου Βερσέϊγ (Γαλλίας) (Α) (Γ).
12.Μήνου καὶ Μηναίου μαρτύρων ἐν τῷ Βιγλεντίῳ (᾿Απ. Διακονία).
13.Μηνᾶ καὶ Μηναΐδος μαρτύρων (Α) (Ρδ).