9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Εὐψυχίου Καισαρείας Καππαδοκίας, μάρτυρος (362)
2.Βαδίμου (Βαντὶμ) ἀρχιμανδρίτου μάρτυρος ἐν Περσίᾳ (376).
3.Ντεσὰν ᾿Επισκόπου, Μαριάβου πρεσβυτέρου, ᾿Αβδιησοῦ ἢ ᾿Αβδικίου καὶ 270 ἑτέρων ἐν Περσίᾳ μαρτύρων (362-364) (Ρ).
4.῾Υπομόνου μάρτυρος (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου σελ. 457) (Α).
*
5.῾Ηλιοδώρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων ἐν Βὲζ – Ζαβδὲ (Α).
6.Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης τῶν νεοφανέντων ἐν Λέσβῳ μαρτύρων (1463) (Α) (Ε).
7.Γουτρουΐδης (Woutruide) κτίτορος μονῆς ἐν ῾Ολλανδίᾳ (688) (ΡΔ).
8.Οὕγου (Hugues) Γαλλίας (Γ).