8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.῾Ηρωδίωνος, ᾿Αγάβου, Ρούφου, Φλέγωνος, ᾿Ασυγκρίτου, ῾Ερμοῦ, ᾿Αποστόλων ἐκ τῶν Οί.
2.Σελεστίνου, Πάπα Ρώμης (432).
3.᾿Ιωάννου τοῦ ταξιδευτοῦ (Θαλασσοπόρου) νεομάρτυρος (1699).
4.Παυσιλύπου μάρτυρος (2ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
5.᾿Ιωάννου νεομάρτυρος (Κουλικᾶ) (1564) (ΡΔ).
*
6.Νήφωνος ᾿Επισκόπου Νόβγκοροντ (1156).
7.Ρούφου τοῦ ὑπάκουου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
8.Μελετίου καὶ ᾿Ιωαννικίου σιναϊτῶν νεομαρτύρων (1735) (Μαρτυρολόγιον Σινᾶ).
9.Φιλαρέτου τοῦ Παλέρμο μάρτυρος (828) (Οἰκ. Πατρ.).