7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Καλλιοπίου μάρτυρος ἐν Κιλικίᾳ (Πομπηϊουπόλει) (304).
2.Γεωργίου ᾿Επισκόπου Μυτιλήνης (816).
3.Ρουφίνου διακόνου, ᾿Ακυλίνας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων ἐν Σινώπῃ, 200 στρατιωτῶν (310).
*
4.Σάββα ἱερομονάχου τοῦ ἐν Καλύμνῳ τοῦ Νέου (1948) (Ε) (Α).
5.Σεραπίωνος μοναχοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (Ρ) (ΡΔ).
6.Γερασίμου τοῦ ἐν Βυζαντίῳ, μαθητοῦ ῾Αγίου Μακαρίου Καλογερᾶ (1739) (Α) (Ε). (᾿Αναγνώρισις τῷ 1993) (Α) (Ε).
7.Δανιὴλ τοῦ ἐν Περεγιασλὰβ Ζαλέφσκυ ἡγουμένου (1540).
8.Λευκίου ἡγουμένου Βολοκολὰμσκ (15ος αἰών).
9.Νείλου ἡγουμένου τῆς Σόρα (1508).
10.Γεωργίου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (807) (Α) (Γε).
11.Σεραπίωνος ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1517).
12.Τύχωνος Πατριάρχου Μόσχας (1925) (Α) (Ρ) (ΝΗ).
13.Χλούελυν (Llanelwy) καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Γκούνερθ (Gwrnerth) ἐν Οὐαλλίᾳ (6ος-7ος αἰών) (Κ).
14.Μπρύναχ (Brynach) ἐν Οὐαλλίᾳ (570) (Κ).
16.᾿Ιουστίνου Πόποβιτς ἐν Τσέλιε τῆς Σερβίας (1979) 7/4 ἁγιοκατάταξις 2010 (Πατριαρχεῖο Σερβίας).
15.Κοίμησις Σάββα (Νικηφόρου) γέροντος, ἐν Καλύμνῳ, μαθητοῦ Σάββα τοῦ Νέου (1992).