4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Γεωργίου ἐν Μαλαιῷ μοναχοῦ.
2.Θεοδούλου καὶ ᾿Αγαθοπόδου μαρτύρων ἐν Θεσσαλονίκῃ (803).
3.Φερβουθᾶ καὶ Μεκαντόσθα μαρτύρων ἐν Περσίᾳ (343).
4.Ζωσιμᾶ τοῦ κηδεύσαντος τὴν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν, μοναχοῦ ἐν Παλαιστίνῃ (523).
5.Πλάτωνος τοῦ Σακκουδίου μοναχοῦ (813) (Α) [στὸ (Ρ) (ΡΔ) εἶναι στὶς 5/4].
6.Ποπλίου μοναχοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) (Α) [στὸ (Ρ) (ΡΔ) εἶναι στὶς 5/4].
7.Θεωνᾶ, Συμεῶνος καὶ Φερβίνου μοναχῶν (Α) [στὸ (Ρ) (ΡΔ) εἶναι στὶς 5/4]
8.Θεωνᾶ, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης (1544 ἢ 1545).
*
9.Θεοδούλου μάρτυρος Θεσσαλονίκης (803).
10.᾿Ιωσὴφ τοῦ ἐν Κιέβῳ μοναχοῦ (14ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Ζωσιμᾶ τοῦ ἐν Βορμποζόμσκ μοναχοῦ (15ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.Νικήτα τοῦ Σέρβου νεοϊερομάρτυρος, (1808) (ΡΔ) (Σ).
13.Βασιλείου Μαγκαλέα μάρτυρος ἐν Σιβηρίᾳ (1602) (ΡΔ) (Ρ).
14.᾿Ισιδώρου ᾿Επισκόπου Σεβίλλης ῾Ισπανίας (636) (Α).