30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.᾿Ιακώβου ἀποστόλου υἱοῦ Ζεβεδαίου, ἀδελφοῦ ᾿Ιωάννου Θεολόγου.
2.Κλήμεντος ὑμνογράφου ἡγουμένου Στουδίου.
3.Μαξίμου μαρτυρήσαντος ἐν ᾿Εφέσῳ.
4.Βασιλέως ᾿Αμασείας. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (4ος αἰών).
5.Δονάτου ᾿Επισκόπου Εὐροίας ᾿Ηπείρου (387).
6.᾿Αργυρῶς νεομάρτυρος ἐν Προύσῃ (1725).
*
7.᾿Ιγνατίου (Μπραντσιανίνωφ) ᾿Επισκόπου Σταυρουπόλεως ἐν Ρωσσίᾳ (1867) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
8.Νικήτα ᾿Επισκόπου Νόβγκοροντ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1558).
9.Σάββα ἡγουμένου τοῦ Ζβενιγκόροντ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1406).
10.Εὐτροπίου ᾿Επισκόπου Σαίντ, ἱερομάρτυρος (Κ) (Α).
11.᾿Ερκονβὰλτ ᾿Επισκόπου Λονδίνου (693) (Κ) (ΡΔ).