26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Βασιλέως ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου ᾿Αμασείας (322)
2.Γλαφύρας μάρτυρος ἐν Νικομηδείᾳ (322).
3.᾿Ιούστας μοναχῆς.
4.Νέστορος Μοναχοῦ.
*
5.Καλαντίου Ταμασείας μοναχοῦ (Α).
6.Γεωργίου ἐν Κύπρῳ μοναχοῦ.
7.᾿Ανδρέου καὶ ᾿Ανατολίου μαθητῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου (Ε).
8.Γεωργίου ἐν Τσενγκούρσκᾳ μοναχοῦ (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Ιωαννικίου τοῦ ἐν Ντέβιτς (Σερβίας) μοναχοῦ (1430) (Α).
10.Στεφάνου ᾿Επισκόπου Πὲρμ Ρωσσίας (1396) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Ρικιέρου μοναχοῦ ἐν Πικαρδίᾳ (Γαλλίας) (645) (Α) (Γ).
12.Κλήτου μάρτυρος Πάπα Ρώμης (304) (Ρμ).