25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Μάρκου ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
2.Μακεδονίου Β΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
3.᾿Οκτὼ μαρτύρων ἀναχωρητῶν.
4.Νίκης μάρτυρος (4ος αἰών) [Συναξάριον Γεωργίου Τροπαιοφόρου].
*
5.Αἰνιανοῦ, δευτέρου ᾿Επισκόπου ᾿Αλεξανδρείας.
6.Σιλβέστρου ἐν ᾿Ομπρόρᾳ μοναχοῦ (1379) (ΡΔ).
7.Μώγκαλτ τοῦ ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (Κομοδάτου Χρ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων].
8.Βασιλείου ὁσίου ἐν Ποϊάνᾳ Μαρούλουϊ (1767) (Ρο) (Α)
9.᾿Ηλιοῦ Καθολικοῦ Χορασάν (Α) (Γε).
10.Κοίμησις Φιλοθέου Ζερβάκου γέροντος ἐν Λογγοβάρδᾳ Πάρου (1980).