20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ μοναχοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (400).
2.Βίκτωρος, Ζωτικοῦ, Ζήνωνος καὶ σὺν αὐτοῖς μαρτύρων (Ε) (Α).
3.Ζακχαίου ἀποστόλου ᾿Επισκόπου Καισαρείας Παλαιστίνης.
4.᾿Αναστασίου Β΄ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας, ἱερομάρτυρος.
5.᾿Ιωάννου Παλαιολαυρίτου μοναχοῦ.
6.᾿Αθανασίου καὶ ᾿Ιωάσαφ μοναχῶν ἐν Μετεώροις.
*
7.᾿Αναστασίου Α΄ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας.
8.᾿Αναστασίου Σιναΐτου (695) (Ρ) (ΡΔ).
9.Γρηγορίου Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας (593).
10.Θεοτίμου ᾿Επισκόπου Τόμιδος Μικρᾶς Σκυθίας (410).
11.Δανιήλ Ταυρομενίας (930) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
12.᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἐν ᾿Οτσεβὲνσκ μοναχοῦ παρὰ τῇ λίμνῃ ᾿Ονιέγκᾳ (1479).
13.Γαβριὴλ παιδομάρτυρος ἐν Μπιαλιστὸκ Πολωνίας (Σλούτσκ) (1690) (Ρ) (ΡΔ) (Ε) (Π).
14.Γκαεντβάλλα Βασιλέως τῶν Δυτικῶν Σαξόνων (689) (Κ) (ΡΔ).