2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Τίτου θαυματουργοῦ (9ος αἰών).
2.᾿Αμφιανοῦ ἢ ᾿Αππιανοῦ καὶ ᾿Εδεσσίου ἢ Αἰδεσίου μαρτύρων ἐν Λυκίᾳ (4ος αἰών).
3.Πολυκάρπου ᾿Αλεξανδρείας μάρτυρος.
4.Γρηγορίου Νικομηδείας μοναχοῦ (1290) (Α) (ΡΔ).
5.Θεοδώρας παρθενομάρτυρος ἐν Παλαιστίνῃ (Ε).
*
6.Γεωργίου ᾿Επισκόπου Ατσκούρι ἐν Γεωργίᾳ (9ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ) (Α) (Γε).
7.Νικολάου Χόλετς, ἱερομάρτυρος ἐν Νοβοσιόλκι Πολωνίας (1944) (Π).
8.Νιζιερίου ἢ Νικητίου, ᾿Επισκόπου Λυὼν Γαλατίας (Γαλλίας) (573) (Α) (ΡΔ) (Γ).
9.῎Εββας ᾿Αγγλίας (Κ) [Κομμοδάτου, Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων].