19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Παφνουτίου ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ἱερομάρτυρος.
2.Θεοδώρου Πέργης καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Φιλίππας μητρὸς αὐτοῦ, Σωκράτους καὶ Διονυσίου (Α) (᾿Αποστ.Διακονία).
3.Γεωργίου ᾿Επισκόπου ᾿Αντιοχείας (Πισιδίας) ὁμολογητοῦ (9ος αἰών).
4.Τρύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (933)
5.Συμεὼν μοναχοῦ Φιλοθεΐτου.
6.᾿Αγαθαγγέλου ᾿Εσφιγμενίτου νεομάρτυρος (1819).
*
7.᾿Ιωάννου τῶν ἀρχαίων σπηλαίων ἐν Παλαιστίνῃ (8ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
8.Χριστοφόρου, Θεωνᾶ καὶ ᾿Αντωνίνου ἐν Ρώμῃ (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Διοσκόρου μάρτυρος (2ος αἰών) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
10.Νικηφόρου ἡγουμένου ἐν Καταμπάντ.
11.᾿Ασινὲθ τοῦ Γκορίτσκυ τῆς διὰ Χριστὸν σαλῆς (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
12.᾿Ιωακεὶμ ἡγουμένου ἐν ᾿Οπόσκᾳ (Πσκώφ) (1621) (ΡΔ).
13.᾿Ιωάσαφ (Μπολότωφ) πρώτου ᾿Επισκόπου ᾿Αλάσκας (1799) (ΡΔ).
14.᾿Αλφὲζ ἢ ᾿Ελφέγου ᾿Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας (1012) (Κ) (ΡΔ).
15.῎Αζης (῎Αζα) (Γ).
16.Κοίμησις Γενναδίου Μητροπολίτου τῆς Ρωσσικῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Κατακομβῶν (1987) (ΡΔ).