13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Μαρτίνου Πάπα Ρώμης (655) τοῦ ῾Ομολογητοῦ (Ε) (Α).
2.Μαξίμου, Κουϊντιλιανοῦ καὶ Δάδα μαρτύρων (Α).
3.᾿Ελευθερίου, Θεοδοσίου καὶ Ζωϊλοῦ μαρτύρων (Α) (ΡΔ).
*
4.Κρήσκεντος μάρτυρος (476) (Ρ) (ΡΔ).
5.Δημητρίου νεομάρτυρος ἐν Τριπολιτσᾷ (1803) (Ρ) (ΡΔ).
6.Θωμαΐδος μάρτυρος τῆς Αἰγυπτίας (5ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
7.Θεοδοσίας Βασιλίσσης μετὰ Γεροντίου μοναχοῦ, ὑπηρέτου αὐτῆς (2ος αἰών) [Λαυρεωτικὸς Κῶδιξ 170].
8.Μαρτυρίου, ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιερουσαλὴμ (Α) (Γε).
9.Στεφάνου νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1933).
10.Μαρτίου ἡγουμένου Κλερμὸν Γαλατίας (Γαλλίας) (Γ).