10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Τερεντίου, ᾿Αφρικανοῦ, Πομπηΐου, Μαξίμου, Τιμοθέου, ᾿Επαμεινώνδα καὶ ἑτέρων 33 ἐν Καρχηδόνι μαρτύρων (250) (Α).
2.῎Ολδας προφήτιδος (ἢ Χούλντας) (Β΄ Βασιλειὼν 22-14).
3.᾿Ιακώβου, ῎Αζα καὶ ᾿Αβδιησοῦ ἢ ᾿Αβδικίου μαρτύρων ἐν Περσίᾳ.
4.Δήμου νεομάρτυρος ἐν Σμύρνῃ (1763).
5.Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1821).
*
6.Μιλτιάδου Πάπα Ρώμης (314).
7.Χρυσάνθου μάρτυρος, μοναχοῦ ῾Ιερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος ῎Αθω, (Α)
8.᾿Αναστασίας καὶ 34 μοναζουσῶν ἐν Οὐγκλὶτς μαρτύρων (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.῝Εξ χιλιάδων μαρτύρων ἐν Γεωργίᾳ ἐπὶ Ταμερλάνου (1400) (Α) (Γε) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Ιωάσαφ ᾿Επισκόπου Κόντιακ ᾿Αλάσκας (ἐνθρόνισις) (1799) (ΡΔ).
11.Πέτρου ᾿Οχροῦζκο ἱερομάρτυρος ἐν Στσάρτοβιτς Πολωνίας (1944) (Π).
12.Βαντὶμ (Γ) [στὰ ἄλλα ἑορτολόγια στὶς 9/4].