ΣΑΛΟΙ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

 • ᾿Ανδρέας τῆς Τότμα ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Βολόγκντᾳ 10/10.
 • ᾿Αρσένιος τοῦ Νόβγκοροντ μοναχὸς ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1517), 8/5, (ἀνακομιδή) (1570), 12/7.
 • Βασίλειος Καντόμσκυ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Ραζὰν (1848) 2/5.
 • Βασίλειος Μακάριος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1552) 2/8.
 • Γεώργιος ὁ ἐν Σενκοὺρσκ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1462) 23/4.
 • Ζάρκυ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1584) 10/5.
 • Θεόδουλος Κύπρου ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς 3/12
 • Θεόδωρος ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς 25/2.
 • Θεόδωρος τοῦ Νόβγκοροντ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1392) 19/1.
 • Θεόφιλος ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Κιέβῳ (1852) 28/10.
 • Θωμᾶς ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Σολβιτσεγκόντσκ (Βολόγκντα) 3/7.
 • Θωμᾶς ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς ἐν Συρίᾳ (550) 24/4.
 • ᾿Ισίδωρος ὁ Πρῶσσος ὁ ἐν Ροστὼβ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1474) 14/5
 • ᾿Ιωάννης ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς ἐν Βερχοτούριγιε (1701) 16/4
 • ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Μόσχᾳ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1589) 3/7.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Οὐστιοὺγκ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1494) 29/5.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Ροστὼβ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1580) 3/9, 12/11.
 • Κοσμᾶς ἐν Δερχοτούριγιε διὰ Χριστὸν σαλὸς (1680) 5/6.
 • Κυπριανὸς ἐν Σουζντὰλ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1622) 22/7.
 • Μάξιμος ἐν Τότμᾳ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (Βολόγκντα) (1650) 16/1.
 • Μιχαὴλ (Μίσα) ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς, νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1931) 1/4.
 • Μιχαὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Σολβιτσεγκόντσκ (Βολόγκντα) 3/7.
 • Μιχαὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς τοῦ Κλὸψ (Νόβγκοροντ) (1452-1456) 11/1, 23/6 (1482) (ἀνακομιδή).
 • Νικήτας ὁ Στυλίτης διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1186) 24/5.
 • Νικόλαος Κοτσάνωφ ὁ ἐν Νοβγκορὸντ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1392) 27/7.
 • Νικόλαος τοῦ Πσκὸφ, ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1576) 28/2.
 • Παΐσιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς καὶ διορατικὸς ὁ ἐν Κιέβῳ (1893) 17/4.
 • Ποιμὴν ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Γεωργίᾳ (13ος αἰών) 16/3.
 • Προκόπιος τοῦ Βυάτσκ, ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1628) 21/12.
 • Προκόπιος τοῦ Οὐστιοὺγκ Βολόγκντα ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1303) 8/7.
 • Σίμων ἐν Γιουριβὶτς (Ταρτοῦ ᾿Εσθονίας) διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1584) 4/11, 10/5.
 • Συμεὼν ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (590) 21/7.