ΠΡΟΦΗΤΕΣ

 • ᾿Ααρὼν Προφήτης (1500 π.Χ.) 12/3
 • ᾿Αββακοὺμ Προφήτης (7ος αἰὼν π.Χ.) 2/12.
 • ᾿Αβδιοὺ Προφήτης (9ος αἰὼν π.Χ.) 19/11.
 • ᾿Αγγαῖος ὁ Προφήτης (500 π.Χ.) 16/12.
 • ᾿Αζαρίας Προφήτης (10ος αἰὼν π.Χ.) 3/2.
 • ᾿Αμὼς Προφήτης (8ος π.Χ.) 15/6.
 • ᾿Ανανίας προφήτης 27/3.
 • ᾿Αχίας Προφήτης (960 π.Χ.) 12/11.
 • Δαβίδ βασιλεὺς (Προφητάναξ) 26/12 ἢ τελευταῖα Κυριακὴ τοῦ ἔτους.
 • Ὠσηὲ
 • Μιχαίας
 • Ἰωὴλ
 • Ὀβδιοὺ
 • Ἰωνᾶς
 • Ναοὺμ
 • Σοφονίας
 • Ζαχαρίας
 • Μαλαχίας
 • Ἠσα ΐας
 • Ἱερεμίας
 • Βαροὺχ
 • Ὀεζεκιὴλ
 • Δανιὴλ