ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ

 • ᾿Αδριανὸς πρίγκηψ καὶ μάρτυς 26/8.
 • ᾿Αλέξανδρος Νιέφσκυ Μεγάλος πρίγκηψ, ἀδελφὸς Θεοδώρου Γιαροσλάβιτς, πρίγκηπος (5/6), (1263) 23/11, (1724) 30/8 (᾿Ανακομιδή).
 • ᾿Ανδρέας πρίγκηψ τοῦ Μπογκολιούμπσκ (1174) 30/6, 4/7.
 • ᾿Ανδρέας πρίγκηψ τοῦ Σμολένσκ (1390), (1539) 27/10 ἀνακομιδὴ λειψάνων.
 • Βασίλειος (Βασιλικός) πρίγκιψ Ροστώβ 4/3.
 • Βασίλειος καὶ Κωνσταντῖνος πρίγκηπες τοῦ Γιαροσλάβ, ἀνεύρεσις λειψάνων (1314) 3/7, 8/6 (ἀνακομιδή).
 • Βασίλειος πρίγκηψ Γιαροσλάβ. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (13ος αἰών) 8/6.
 • Βασίλειος πρίγκηψ Γεωργίας (16ος αἰ) 27/5.
 • Βιτζίνη πριγκήπισσα τῆς Γεωργίας, μάρτυς (1661) 18/9.
 • Βλαδίμηρος ἐν τῷ βαπτίσματι Βασίλειος, μεγάλος Πρίγκηψ τοῦ Κιέβου, ᾿Ισαπόστολος φωτιστῆς τῆς Ρωσσίας (1051) 15/7.
 • Βλαδίμηρος Γιαροσλάβιτς πρίγκηψ Νοβγκοροντ (1052 ἢ 1050) 4/10.
 • Βλαδίμηρος καὶ ῎Αννα πρίγκηπες τοῦ Νόβγκοροντ (1050) 10/2.
 • Βοϊάνος (Μπογιάν) μάρτυς πρίγκηψ Βουλγαρίας (830) 28/3.
 • Βόρις Ρωσσίας (Δαβίδ ἐν τῷ βαπτίσματι), πρίγκιψ μάρτυς 5/9, 24/7, 2/5 (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
 • Βόρις (Μιχαὴλ Βαπτιστικόν) Τσάρος τῆς Βουλγαρίας (906) 2/5.
 • Βσέβολοντ (ἐν τῷ βαπτίσματι Γαβριὴλ), πρίγκηψ τοῦ Πσκόφ (1138) 11/2, ἀνεύρεσις (1192) 27/11, ἀνακομιδή (1134) 22/4.
 • Γεώργιος (Γιούρι) πρίγκηψ Βλαδίμιρ (1238) 4/2.
 • Γιαροπόλκ Πέτρος, μετὰ τὴν βάπτισιν), πρίγκηψ τοῦ Βλαδιμὶρ ἐν Βολυνίᾳ (1086) 21/11.
 • Γιαροπὸλκ πρίγκηψ τοῦ Βλαντίμιρ (1483) 10/10.
 • Γκλιὲμπ Ρωσσίας (1015) (Ρωμανὸς ἐν τῷ βαπτίσματι), πρίγκιψ, μάρτυς 5/9, 24/7, 2/5 (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
 • Γκλιὲμπ ᾿Αντρέγιεβιτς πρίγκηψ τοῦ Βλαντίμιρ (1174) (1175) 20/6.
 • Δανιὴλ πρίγκηψ τῆς Μόσχας (1338) 4/3, (1652) ἀνεύρεσις λειψάνων, σύναξις 30/8 .
 • Δαβίδ υἱὸς Θεοδώρου, πρίγκηπος Σμολένσκ (1299) 19/9.
 • ᾿Εθελβέρτος πρίγκιψ τοῦ Κὲντ ᾿Αγγλίας (640) 17/10.
 • ᾿Εθελδρέδος πρίγκιψ τοῦ Κὲντ ᾿Αγγλίας (640) 17/10.
 • ᾿Ελιζάβαρ ἢ ᾿Ελισβὰρ πρίγκιψ Γεωργίας, μάρτυς (1661) 18/9.
 • Θεοδόσιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου πρώην πρίγκηψ ᾿Οστρὸτσκ (1483) 11/8 καὶ 10/10 (ἀνακομιδή).
 • Θεόδωρος Γιαροσλάβιτς πρίγκηψ Νόβγκοροντ ἀδελφὸς ᾿Αλεξάνδρου Νιέφσκυ (1233) 5/6.
 • Θεόδωρος-Θεοδόσιος μοναχός, πρώην πρίγκηψ Βολυνίας (1483) 28/8, 11/8.
 • Θεόδωρος πρίγκηψ τοῦ Σμολὲνκ καὶ Γιαροσλὰβ, καὶ υἱοἰ αὐτοῦ (1299) 19/9, ἀνακομιδὴ λειψάνων 5/3.
 • ᾿Ιγκὸρ Γεώργιος πρίγκηψ Τσερνικὼφ καὶ Κιέβου, ὁ ἐν μοναχοῖς Γαβριήλ (1150) 5/6.
 • ᾿Ιγνάτιος θαυματουργὸς ἐν Βολόγκντᾳ πρώην πρίγκηψ ᾿Ιωάννης τοῦ Οὐγκλιχτς (1522) (1523) 19/5.
 • Κενὲλμ πρίγκηψ Οὐαλίας, μάρτυς 821) 17/7.
 • Κωνσταντῖνος ῎Ιβηρ πρίγκηψ τῆς Γεωργίας, μάρτυς (842) 10/11.
 • Κωνσταντῖνος καὶ Βασίλειος πρίγκηπες τοῦ Γιαροσλὰβ, ἀνεύρεσις λειψάνων (1314) 3/7 καὶ 8/6 (ἀνακομιδή).
 • Κωνσταντῖνος υἱὸς Θεοδώρου, πρίγκηπος Σμολένσκ (1299) 19/9.
 • Λάζαρος πρίγκηψ Βασιλεὺς Σερβίας μάρτυς (1389) 15/6.
 • Ματθαῖος ἢ Φουλβιανὸς πρίγκηψ τῆς Αἰθιοπίας (1ος αἰών) (Ματθαῖος μετὰ τὴν βάπτισιν) 16/11.
 • Μστισλάβ-Γεώργιος πρίγκηψ τοῦ Σμολένσκ (Νόβγκοροντ) (1180) 14/6.
 • Μιχαὴλ Μεγάλος Δούκας (πρίγκηψ) τοῦ Τβὲρ, μάρτυς (1318) 22/11, 30/9, 24/6.
 • Μιχαὴλ πρίγκηψ-μάρτυς ἐν Τσερνιγκώφ (1245) 20/9, (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (1578) 14/2.
 • Μστισλάβ-(Θεόδωρος ἐν βαπτίσματι) πρίγκηψ Κιέβου (1132) 15/4.
 • Νικόλαος Σβιατόσα ὁ Εὐσεβής, πρίγκηψ τοῦ Τσερνικώφ, ἔπειτα ἀσκητὴς τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1143) 14/10.
 • Ντόβμοντ-Τιμόθεος κατὰ τὴν βάπτισιν, πρίγκηψ τοῦ Πσκόφ (1299) 20/5.
 • ᾿Ολὲγκ πρίγκηψ τοῦ Μπριὰνσκ (13ος ἢ 14ος αἰών) 20/9.
 • Οὐρὸς Γ’ πρίγκηψ τῶν Σέρβων 11/11.
 • Πέτρος Γιαροπόλκ (Πέτρος μετὰ τὴν βάπτισιν), πρίγκιψ τοῦ Βλαδιμὶρ ἐν Βολυνίᾳ (1086) 21/11.
 • Πέτρος ὁ πρίγκηψ Μεγάλης ᾿Ορδῆς ὁ Μογγόλος, ὁ ἐν Ροστὼβ τελειωθεὶς (1290) 30/6, 29/6.
 • Πέτρος πρίγκηψ Μουρὸμ (Δαβίδ ὡς μοναχός) (1228) 25/6.
 • Ραστισλάβ-Μιχαὴλ πρίγκηψ Κιέβου (1167) 14/3.
 • Ροστισλὰβ ἢ Ρατισλὰβ πρίγκηψ Μοραβίας (Τσεχίας) (870) (ἀναγνώρισις 1994) 28/10, 29/10.
 • Ρωμανὸς καὶ Δαβίδ, βαπτιστικὰ ὀνόματα τῶν Βόρις καὶ Γκλιὲμπ. Ρώσσοι πρίγκιπες, μάρτυρες (1015) 5/9, 24/7, 2/5 (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
 • Ρωμανὸς ᾿Ολέγκοβιτς, Πρίγκηψ τοῦ Ρυαζᾶν (1270) 19/7.
 • Ρωμανὸς πρίγκηψ Οὐγκλὶτς (1285) 3/2, (1486) 24/2 (ἀνακομιδή).
 • Σαλβᾶς ἢ Σαβὲλ πρίγκιψ Γεωργίας, μάρτυς (1661) 18/9.
 • Στέφανος ὁμολογητὴς ὁ ῾Ισπανὸς πρίγκιψ, (κατὰ κόσμον Δανιὴλ ἢ Ντανιέλο ἢ (Dunake) (10ος αἰών) 17/12.
 • Στέφανος ὁ τυφλός, πρίγκηψ Σέρβων (1476) 9/10.
 • Στέφανος Οὐρός, βασιλεὺς τῶν Σέρβων (1367) 2/12.
 • Τιμόθεος – Ντόβμοντ πρίγκηψ τοῦ Πσκόφ (1299) 20/5.
 • Φεβρωνία θυγάτηρ ῾Ηρακλείου αὐτοκράτορος 28/10.
 • Φεβρωνία πριγκήπισσα, ἡγεμὼν τοῦ Μούρομ (Εὐφροσύνη ὡς μοναχή) (1228) 25/6.
 • Φουλβιανὸς ἢ Ματθαῖος πρίγκηψ τῆς Αἰθιοπίας (1ος αἰών) Φλουβιανὸς ἐν τῷ βαπτίσματι) 16/11.