ΠΟΡΝΕΣ

  • Μαρία ἡ Αἰγυπτία (6ος αἰών) 1/4.
  • Πελαγία ἡ πόρνη (᾿Αντιόχεια) (303) 8/10.
  • Ταϊσία ἢ Θαῒς ἡ Αἰγυπτία πόρνη (4ος αἰών) 8/10, 10/5.