ΠΑΙΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • ᾿Αμμωνίτης παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (3ος αἰών) 7/11.
 • ᾿Αμπανοὺμ παιδομάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ.
 • ᾿Ανίκητος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • ᾿Αντώνιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Βαλέριος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Βαράχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Γαβριὴλ παιδομάρτυς ἐν Μπιαλιστὸκ (Σλοὺτσκ) Πολωνίας (1690) 20/4, (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1690) 9/5.
 • Γιγάντιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Δουσσίτιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Δύο παιδομάρτυρες 23/10.
 • Δύο παιδομάρτυρες 28/6.
 • Δωρόθεος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • ᾿Επιφάνιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Εὐγένιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Εὐτύχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • ῾Ησύχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (3ος αἰὼν) (363) 7/11.
 • Θεαγένης παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (3ος αἰὼν) (363) 7/11.
 • Θεόδοτος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰών (303) 7/11.
 • Θεόδουλος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Θεόδοχος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Θεόδωρος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Θεομέλιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Θεόφιλος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • ῾Ιλαρίων παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • ῾Ιλαρίων παιδομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
 • ᾿Ιοῦστος παιδομάρτυς ἐν Μπωβαὶρ καὶ ᾿Ωξὲρ Γαλλίας (287) 18/10.
 • Καλλίνικος ἢ Καλλίμαχος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (363) 7/11.
 • Κάνδιδος παιδομάρτυς 3/10.
 • Καστρύχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (363) 7/11.
 • Κλαυδιανὸς παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰών (363) 7/11.
 • Κυριακὸς παιδομάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
 • Λογγῖνος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Μάμας παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Μαξιμιανὸς παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Νίκανδρος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Νίκων παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Ξάνθιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • ᾿Οστρύχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Παγκράτιος παιδομάρτυς ἐκ Φρυγίας 17/3.
 • Ταρσίζιος παιδομάρτυς ἐν Ρώμῃ (3ος αἰών) 15/8.
 • Τεσσαράκοντα παιδομάρτυρες ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
 • Τεσσαράκοντα παιδομάρτυρες 18/10.
 • Φιλουμένη παιδομάρτυς ἐν Ρώμῃ 8/7.