ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ααρὼν ἐκ τῶν Πρωτομαρτύρων τῆς Οὐαλλίας (304) 1/7.
 • ᾿Αββακοὺμ νεομάρτυς ὁ Σέρβος (1814) 17/12.
 • ᾿Αγαθάγγελος ᾿Εσφιγμενίτης νεομάρτυς (1819) 19/4.
 • ᾿Αγαθάγγελος νεομάρτυς ἐν Μοναστηρίῳ (1727) 17/2.
 • ᾿Αγάπιος νεομάρτυς (1752) 17/8.
 • ᾿Αγγελῆς νεομάρτυς (1680) 1/9.
 • ᾿Αγγελῆς νεομάρτυς, ὁ ἐν Κρήτῃ 28/10.
 • ᾿Αγγελῆς νεομάρτυς, ὁ ἐν Χίῳ (1813) 3/12.
 • ᾿Αθανάσιος νεομάρτυς Θεσσαλονίκης (1774) 8/9.
 • ᾿Αθανάσιος νεομάρτυς Σπάρτης (1653) 29/10.
 • ᾿Αθανάσιος τῆς Κίου (Νικαίας) νεομάρτυς (1670) 24/7.
 • ᾿Αθωνῖται νεομάρτυρες οἱ ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821-1823) 10/6.
 • ᾿Ακάκιος νεομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (1816) 1/5.
 • ᾿Ακάκιος νεομάρτυς ὁ Σέρβος ὁ ᾿Αθωνίτης (1814) (1816) 1/5, 22/3.
 • ᾿Ακυλίνα νεομάρτυς ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ (1764) 27/9.
 • ᾿Αλέξανδρος νεομάρτυς Θεσσαλονίκης ἐν Σμύρνῃ (1794) 26/5.
 • ᾿Αλέξανδρος (Σούκιν) ᾿Αρχιεπίσκοπος τοῦ Νίζνι-Νόβγκοροντ, νεομάρτυς (1937) 17/10.
 • ᾿Αλέξανδρος (Χοτοβίτσκι) ἱερεύς, νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1937) 4/12, 25/1, 12/12, (Κοίμησις, Συνάξεις, ῾Αγιοκατάταξις) 7/8.
 • ᾿Αλέξιος Βοροσὶν νεομάρτυς (1937) 12/9.
 • ᾿Αλέξιος ὁ ἐν Ρωσσίᾳ νεομάρτυς στρατιώτης (1928) 20/7
 • ᾿Αλέξιος (Πορφύριεφ) πρωτοπρεσβύτερος, νεοϊερομάρτυς ἐν Μπαλακὶν τῆς Ρωσσίας (1918) 24/10.
 • ᾿Αναστάσιος Θεσσαλονίκης νεομάρτυς ὁ ἐκ Βουλγαρίας (1794) 8/8.
 • ᾿Αναστάσιος νεομάρτυς Βουλγαρίας καὶ Σερβίας (1794) 29/8.
 • ᾿Αναστάσιος νεομάρτυς ἐξ ᾿Ιωαννίνων (1743) 8/7.
 • ᾿Αναστάσιος νεομάρτυς ὁ ἐν ᾿Ηπείρῳ (1750) 18/11.
 • ᾿Αναστάσιος τῶν ᾿Ασωμάτων τῆς Λέσβου νεομάρτυς (1816) 11/8.
 • ᾿Ανατόλιος Β’ (ὁ νεώτερος) νεομάρτυς ἐν ῎Οπτινᾳ (1922) 30/7.
 • ᾿Ανατόλιος νεοϊερομάρτυς Μητροπολίτης ᾿Οδησσοῦ (1938) 10/2, 20/1.
 • ᾿Ανατόλιος νεομάρτυς ἐν Σαρὼφ, σύναξις 6/11.
 • ᾿Ανατόλιος νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 (σύναξις).
 • ᾿Ανδρέας ἱερομόναχος νεομάρτυς ἐν Κομάνᾳ Γεωργίας (1993) 22/6.
 • ᾿Ανδρέας νεομάρτυς Χίου (1465) 29/5.
 • ᾿Ανδρόνικος ᾿Αρχιεπίσκοπος Πὲρμ νεομάρτυς ἐν Ρωσίᾳ (1918) 7/6, 4/6.
 • ᾿Ανεζίνα, ᾿Εμμανουὴλ, Γεώργιος, Μαρία ἐν Κρήτῃ, νεομάρτυρες 14/7.
 • Αννα Τσούϊ ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
 • ᾿Αντωνίνα ἡγουμένη ἐν Κιζλιὰρ Βορείου Καυκάσου νεομάρτυς (1924) 1/3.
 • ᾿Αντώνιος νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1937) 12/6.
 • ᾿Αντώνιος ὁ ἐν ᾿Αθήναις νεομάρτυς (1774) 5/2.
 • ᾿Απόστολος νεομάρτυς (1686) 16/8.
 • ᾿Αργυρὴ νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1725) 5/4.
 • ᾿Αργύριος νεομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ Διόσκορος (1808) 11/5.
 • ᾿Αργυρὼ νεομάρτυς ἐν Προύσῃ (1725) 30/4.
 • ᾿Αρσένιος ὁ Ρῶσσος νεομάρτυς ἀρχιμανδρίτης (1937) 23/9.
 • Αὐξέντιος νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1362) 25/1.
 • Βάκων ἢ Παΐσιος νεομάρτυς ὁ Σέρβος (1814) 17/12.
 • Βαλεντίνα νεομάρτυς ἡ Ρωσσὶς (1937) 26/12.
 • Βαρβάρα μοναχή νεομάρτυς (1918) 18/7.
 • Βαρλαὰμ Ριασέντεφ ᾿Αρχιεπίσκοπος νεομάρτυς (1942) 8/6.
 • Βαρνάβας νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
 • Βαρσανούφιος νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1937) 12/6.
 • Βασίλειος νεομάρτυς ἐν Σαρὼφ, σύναξις 6/11.
 • Βασίλειος (Ντερζάβιν) νεοϊερομάρτυς (1930) 18/4.
 • Βησσαρίων νεομάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 21/10.
 • Βιατσεσλὰβ (Λεοντίεφ) νεοϊερομάρτυς ἐν Νίζεγκοροντ (1937) 4/3.
 • Βικέντιος νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
 • Βίκτωρ μοναχὸς, νεομάρτυς ἐν Ζελενιὲτς (1927) 11/11.
 • Βικτωρῖνος ᾿Επίσκοπος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1918) 2/11.
 • Βόρις νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ, ἀδελφός Βλαδιμήρου ἱερομάρτυρος (1931) 16/8.
 • Γαβριὴλ νεομάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (1522) 18/10.
 • Γαβριὴλ νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1676) 2/2.
 • Γαβριὴλ Προύσης νεομάρτυς 3/12.
 • Γεδεὼν τῆς Καρακάλλου, νεομάρτυς (1818) 30/12.
 • Γεννάδιος τῆς μονῆς Διονυσίου ῎Αθω, νεομάρτυς (1818) 6/4.
 • Γεράσιμος Καρπενησίου νεομάρτυς (1812) 3/7.
 • Γεώργιος Γεωργιανὸς νεομάρτυς (Ζόρζες) (1770) 2/1.
 • Γεώργιος, ᾿Εμμανουὴλ, ᾿Ανεζίνα, Μαρία ἐν Κρήτῃ νεομάρτυρες 14/7.
 • Γεώργιος ἐν Πτολεμαΐδι νεομάρτυς ὁ ἐκ Κύπρου (1752) 23/4.
 • Γεώργιος Διβόλης (᾿Αλικιανὸς Χανίων) νεομάρτυς 7/2.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1922) 13/8.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει ὁ ἐκ Βουλγαρίας (1437) 26/3.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ἐν ᾿Εφέσῳ (1801) 5/4.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ἐν Μυτιλήνῃ ὁ ράπτης (1693) 14/2.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ (1835) 6/4.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ ἕτερος (1835) 6/4.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ᾿Ιωαννίνων (1838) 17/1.
 • Γεώργιος νεομάρτυς Νεαπολίτης (1797) 3/11.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ὁ ἐν ᾿Ατταλείᾳ (1823) 25/6.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ὁ ἐν Ραψάνῃ (1818) 5/3.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ὁ ἐν Φιλαδελφείᾳ 2/10.
 • Γεώργιος νεομάρτυς ὁ ἐν Χίῳ (1807) 26/11.
 • Γεώργιος Σερβίας νεομάρτυς (1515) 11/2.
 • Γρηγόριος Σταυροφόρος ὁ Ρῶσσος νεομάρτυς (1936) 6/11.
 • Δαβίδ νεομάρτυς ἐκ τῆς Σκήτης ῾Αγίας ῎Αννης, ἐν ῎Αθῳ, ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσας (1813) 26/6.
 • Δαβὶδ νεομάρτυς ἐκ Χαλεπίου Συρίας (1660) 28/7.
 • Δαμασκηνὸς νεομάρτυς ὁ Χιλανδαρινὸς (1771) 16/1.
 • Δαμασκηνὸς Σιναΐτης νεομάρτυς (1632) 6/2.
 • Δαμιανὸς μοναχὸς ἐν ῎Αθῳ ὁ ἐν Κισσάβῳ νεομάρτυς (1568) 14/2.
 • Δαμιανὸς Φιλοθεΐτης νεομάρτυς 23/2.
 • Δανιὴλ ὁ ἐκ Τούρκων προσήλυτος ὁ νεομάρτυς (1750) 18/11.
 • Δαρεία (Σιουσίνσκαγια) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
 • Δαρεία (Τιμόλινα) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
 • Δέκα πέντε νεομάρτυρες ἐν Νόβγκοροντ (1918) 18/8.
 • Δημήτριος ᾿Αρχιεπίσκοπος Γκντὼφ νεομάρτυς (1938) 6/8.
 • Δημήτριος ἢ Μῆτρος, Πελοποννήσιος νεομάρτυς ἐν Τριπολιτσᾷ (1794-1803) 14/4, Ρωσ. 13/4, 28/5.
 • Δημήτριος καὶ Παῦλος Πελοποννήσιοι, νεομάρτυρες ἐν Τριπόλει (1818) 22/5.
 • Δημήτριος νεοϊερομάρτυς (᾿Ιβάνωφ) (1934) 22/3.
 • Δημήτριος νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1564) 19/3.
 • Δημήτριος νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1784) 27/1.
 • Δημήτριος νεομάρτυς ἐν Χίῳ (1802) 29/1.
 • Δημήτριος Σαμαρίνας νεομάρτυς (1808) 17/8.
 • Δημήτριος τῆς Λέσβου νεομάρτυς (1816) 11/8.
 • Δημήτριος Φιλαδελφείας νεομάρτυς (1657) 2/6.
 • Δῆμος νεομάρτυς ἐν Σμύρνῃ (1763) 10/4.
 • Διονύσιος νεομάρτυς Βατοπεδινὸς (1822) 31/7.
 • Διονύσιος νεομάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1520) 1/11.
 • Διόσκορος καὶ ᾿Αργύριος νεομάρτυρες ἐν Θεσσαλονίκῃ (1808) 11/5.
 • Δοσίθεος νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
 • Δούκας Μυτιλήνης νεομάρτυς (1752) 24/4.
 • ᾿Ελισάβετ Ρωμανὼφ, μεγάλη Δούκισσα τῆς Ρωσσίας, μετὰ Βαρβάρας μοναχῆς, νεομάρτυρες (1918) 18/7, (Σύναξις 25/1).
 • ᾿Εμμανουὴλ, ᾿Ανεζίνα, Γεώργιος, Μαρία ἐν Κρήτῃ νεομάρτυρες 14/7.
 • Εὐγένιος μεγαλόσχημος νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1939) 5/2.
 • Εὐδοκία (Σίκοβα) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
 • Εὐθύμιος νεομάρτυς ᾿Αθωνίτης (1814) (1816) 1/5, 22/3.
 • ᾿Εφραὶμ μοναχὸς ὁ ἐν τῷ ῎Ορει ᾿Αμώμων (Νέα Μάκρη) νεομάρτυς (1426) 5/5, (1950) 3/1 (Εὕρεσις).
 • ᾿Εφραὶμ ὁ Σελενγκίσκ νεομάρτυς (1918) 22/8.
 • Ζλάτα (ἢ Χρυςῆ) νεομάρτυς τοῦ Μεγκλὶν Βουλγαρίας (1795) 13/10.
 • ᾿Ηλίας ᾿Αρντούνης ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς (1686) 31/1, 27/4.
 • ᾿Ηλίας νεομάρτυς ἐν Τραπεζοῦντι (1749) 26/2.
 • ᾿Ηλίας ὁ Τραπεζούντιος νεομάρτυς 27/2.
 • ῾Ησαΐας ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
 • Θεαγένης νεομάρτυς ἐν Παρίῳ ῾Ελλησπόντου (320) 2/1.
 • Θεόδωρος Μυτιλήνης νεομάρτυς ᾿Αθωνίτης (1784) 30/1.
 • Θεόδωρος νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ (1835) 6/4.
 • Θεόδωρος νεομάρτυς ὁ ἐν Δαρδανελλίοις (1690) 2/8.
 • Θεόδωρος τοῦ Βυζαντίου νεομάρτυς ἐν Μυτιλήνῃ (1795) 17/2.
 • Θεοκτίστη (Μιχαήλοβνα) νεομάρτυς ἡ διὰ Χριστὸν σαλὴ ἐν Βορονὲζ (1936) 22/2.
 • Θεοφάνης νεοϊερομάρτυς, ὁ ἐν Σολιμὰσκ, Ρωσσίας (1918) 11/12.
 • Θεοφάνης νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1599) 8/6.
 • Θεόφιλος Ζακύνθου νεομάρτυς (1635) 24/7.
 • Θεόφιλος νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει 22/7.
 • Θεόφιλος ὁ Νέος μάρτυς ἐν Κύπρῳ (784) 30/1.
 • ῎Ια-Γουὲν ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
 • ᾿Ιάκωβος διάκονος νεομάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1520) 1/11.
 • ᾿Ιάκωβος ὁ ἐν ῎Αθῳ ἀσκητὴς νεομάρτυς (1520) 1/11.
 • ᾿Ιγνάτιος νεομάρτυς ᾿Αθωνίτης (1814) (1816) 1/5, 22/3.
 • ᾿Ιγνάτιος νεομάρτυς μοναχός, Βούλγαρος ἐν ῎Αθῳ (1814) 8/10, 20/10.
 • ῾Ιερόθεος νεομάρτυς ἐν Σαρὼφ, σύναξις 6/11.
 • ῾Ιλαρίων ὁ Κρὴς νεομάρτυς ὁ ἐν ῎Αθῳ (1804) (Αθ) 20/9.
 • ᾿Ιορδάνης νεομάρτυς ἐκ Τραπεζοῦντος (1650) 2/2.
 • ᾿Ιούλιος ἐκ τῶν Πρωτομαρτύρων Οὐαλλίας (304) 1/7.
 • ᾿Ισαὰκ νεοϊερομάρτυς ἐν Χανὰκ Συρίας 21/8.
 • ᾿Ισαὰκ νεομάρτυς ἐν Σαρώφ, σύναξις 6/11.
 • ᾿Ισαὰκ νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
 • ᾿Ιωάννης ἢ Νάνος νεομάρτυς ἐν Σμύρνῃ (1802) 29/5.
 • ᾿Ιωάννης Κονίτσης νεομάρτυς (1814) 23/9.
 • ᾿Ιωάννης Κουλικᾶς νεομάρτυς 18/4, 8/4.
 • ᾿Ιωάννης (Κουτσούρωφ) πρῶτος Ρῶσσος νεοϊερομάρτυς ἐν Τσαρσκόγιε-Σέλο ὁ ἐν Σικάγῳ καὶ ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1917) 30/10, 31/10, σύναξις 12/12.
 • ᾿Ιωάννης νεομάρτυς (᾿Αρναουτογιάννης) 19/5.
 • ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1922) 13/8.
 • ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ἐν Βαλλαχίᾳ (1662) 12/5.
 • ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ὁ Βούλγαρος (1802) 14/5.
 • ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ἐν Δαμασκῷ (1684) 12/6.
 • ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ὁ ἐκ Σφακίων Κρήτης (1811) 15/9.
 • ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ὁ ἐν Μονεμβασίᾳ (1773) 21/10.
 • ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ὁ ἐν Σέρραις 12/5.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς ὁ Βούλγαρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1784) 5/3.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ νεομάρτυς 15/2.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Προύσῃ νεομάρτυς (13ος-14ος αἰών) 9/10.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Σουσέαβᾳ νεομάρτυς (Σετάτεα ῎Αλμπα – 1492), μεταφορὰ λειψάνων του 2/6, μνήμη του 24/6.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ἐξ ᾿Ιωαννίνων νεομάρτυς (1526) 18/4.
 • ᾿Ιωάννης ὁ Κάλφας νεομάρτυς (1575) 26/2.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ταξιδευτὴς (Θαλασσοπόρος) νεομάρτυς (1699) 8/4.
 • ᾿Ιωάννης ὁ Τραπεζούντιος νεομάρτυς ἐν ᾿Ασπροπύργῳ (1492) 12/6.
 • ᾿Ιωάννης Προύσης νεομάρτυς (13ος-14ος αἰ) 8/10.
 • ᾿Ιωάννης Ράπτης νεομάρτυς ὁ ἐν Θάσῳ (1652) 20/12.
 • ᾿Ιωάννης Σὰρβ πρεσβύτερος, νεοϊερομάρτυς ἐν ᾿Εσθονίᾳ (1937) 3/12.
 • ᾿Ιωαννίκιος Σιναΐτης νεομάρτυς (1735) 8/4.
 • ᾿Ιωάσαφ μοναχὸς καὶ νεομάρτυς (1536) 26/10.
 • Ιωνᾶς Γαρμπῆς Νισύριος, νεομάρτυς (1532). Σύναξις τὴν 1ην Κυριακὴν μετὰ τὴν 10/7.
 • ᾿Ιωνᾶς Περίου νεομάρτυς (1562). Σύναξις τὴν 1ην Κυριακὴν μετὰ τὴν 10/7.
 • ᾿Ιωσὴφ νεοϊερομάρτυς ὁ ἐν Δαμασκῷ (1860) 10/7.
 • ᾿Ιωσὴφ νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1937) 12/6.
 • ᾿Ιωσὴφ Χαλεπλῆς νεομάρτυς (1686) 4/2.
 • Κιρμιδώλης νεομάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (1522) 18/10.
 • Κλήμης Κουῒ Κὶν ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
 • Κρητικὸς ἀνώνυμος νεομάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Αἰγύπτου (1811) 30/7, 31/7.
 • Κυπριανὸς ὁ νέος νεομάρτυς ὁ Κουτλουμουσιανὸς, ἐν ῎Αθῳ (1679) 5/7.
 • Κύριλλος νεομάρτυς τοῦ Χιλανδαρινοῦ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ (1566) 6/7.
 • Κύριλλος ὁ ἐν Ρωσσίᾳ νεομάρτυς στρατιώτης (1928) 20/7.
 • Κωνσταντῖνος νεοϊερομάρτυς (Γκολοῦμπεφ) (1918) 5/4, 2/10.
 • Κωνσταντῖνος νεοϊερομάρτυς ὁ Ρῶσσος (1743) 26/12.
 • Κωνσταντῖνος νεομάρτυς ὁ ἐξ ᾿Αγαρηνῶν (῎Αθως) (1819) 2/6.
 • Κωνσταντῖνος ὁ ῾Υδραῖος νεομάρτυς (1800) 14/11.
 • Κωνσταντῖνος ᾿Οπριζὰν τῆς Ζιλάβας Ρουμανίας νεομάρτυς (1959) 13/7.
 • Λάζαρος νεοϊερομάρτυς ἐν Πελοποννήσῳ (17ος αἰών) 23/2.
 • Λάζαρος ὁ Βούλγαρος νεομάρτυς ἐν Περγάμῳ (1802) 23/4.
 • Λάμπρος νεομάρτυς ἐν Μάκρῃ (1835) 2/7.
 • Λουκᾶς νεομάρτυς ᾿Αθωνίτης ἐν Μυτιλήνῃ (1802) 23/3.
 • Λυδία νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1928) 20/7.
 • Μακάριος Θεσσαλονίκης νεομάρτυς (῎Αθως 1527) 14/9.
 • Μακάριος τῆς Κίου νεομάρτυς (1590) 6/10.
 • Μαλαχίας νεομάρτυς ἐκ Ρόδου καὶ ἐν ῾Ιεροσολύμοις μαρτυρήσας (1500) 16/3, 29/9.
 • Μανουὴλ ἐν Κρήτῃ νεομάρτυς 28/10.
 • Μανουὴλ νεομάρτυς ἐκ Σφακίων Κρήτης (1792) 15/3.
 • Μανουὴλ νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ (1835) 6/4.
 • Μάξιμος (Σάντοβιτς) νεομάρτυς ἐν Λέμκῳ (Τσεχοσλοβακίᾳ) (1914) 6/9.
 • Μαρία, ᾿Εμμανουὴλ, ᾿Ανεζίνα, Γεώργιος, ἐν Κρήτῃ νεομάρτυρες 14/7.
 • Μαρία ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
 • Μαρία ἡ ἐν Μεραμπέλλῳ Λασιθίου Κρήτης νεομάρτυς 1/5, 3/5.
 • Μαρία (Μάτιουσκα-Μαρία) τῆς Γκάτσινα νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1930) 26/1.
 • Μαρία νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
 • Μᾶρκος νεομάρτυς ὁ Κρὴς ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσας (1643) 14/5.
 • Μᾶρκος Σμύρνης, νεομάρτυς ὁ ἐν Χίῳ μαρτυρήσας (1801) 5/6.
 • Μαρούσκα-᾿Αγάθα νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1938) 5/2.
 • Ματθαῖος νεομάρτυς ἐκ Γερακαρίου Κρήτης 18/8.
 • Ματθαῖος Χάϊ-Τσουὰν ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
 • Μελέτιος Σιναΐτης νεομάρτυς (1735) 8/4.
 • Μῆτρος νεομάρτυς 28/5 (Δημήτριος).
 • Μητροφάνης Τσί-Σοὺνγκ ἱερομάρτυς ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
 • Μιχαὴλ Μαυροειδῆς νεομάρτυς 17/2.
 • Μιχαὴλ (Μίσα) ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς, νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1931) 1/4.
 • Μιχαὴλ νεομάρτυς ὁ ἐν Γρανίτσῃ Εὐρυτανίας ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσας ὁ Μαυρουδῆς (1544) 10/3, 21/3 κοίμησις.
 • Μιχαὴλ νεομάρτυς ἐν Βουρλᾷ Σμύρνης (1772) 16/4.
 • Μιχαὴλ νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ (1835) 6/4.
 • Μιχαὴλ νεομάρτυς ἐν Τσερνιγκώφ (1922) 8/11.
 • Μιχαὴλ Πακνανᾶς, ὁ κηπουρὸς νεομάρτυς ὁ ἐν ᾿Αθήναις (1770) 9/7, 30/6.
 • Μύρων νεομάρτυς ἐν Κρήτῃ (1793) 20/3.
 • Νάνος ἢ ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ἐν Σμύρνῃ (1802) 29/5.
 • Νεοϊερομάρτυρες Σμύρνης ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (1922) 27/8.
 • Νεονίλλα καὶ Δομνίνα μετὰ τῆς Παρθένας ᾿Εδέσσης, νεομάρτυρες 9/1.
 • Νεομάρτυρες ἐν ᾿Ιασενόβατς τῆς Σερβίας (20ος αἰών) 31/8.
 • Νεομάρτυρες ἐν Πέτρᾳ ᾿Ιορδανίας ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 3/5.
 • Νεομάρτυρες τῆς χώρας τῶν Λαζῶν (1620) 29/4.
 • Νεόφυτος ᾿Αμοργινὸς νεομάρτυς (1). Σύναξις τὴν 1ην Κυριακὴν μετὰ τὴν 10/7.
 • Νεόφυτος Φαξοῦ νεομάρτυς (1609). Σύναξις τὴν 1ην Κυριακὴν μετὰ τὴν 10/7.
 • Νικήτας ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς 16/4.
 • Νικήτας νεομάρτυς ἐν Νισύρῳ (1732) 21/6.
 • Νικήτας νεομάρτυς ὁ ἐν Νύσσῃ (13ος-14ος αἰὼν 17/12.
 • Νικήτας ὁ ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς ἐν ᾿Ηπείρῳ (1809) 19/2.
 • Νικήτας ὁ Σέρβος νεοϊερομάρτυς (1808) 4/4.
 • Νικηφόρος νεομάρτυς ἐκ Κριτσᾶς Μεραμβέλλου.
 • Νικόδημος ἐν Μετεώροις νεομάρτυς (1551) 16/8.
 • Νικόδημος νεομάρτυς, ὁ ἐκ Κορυτσᾶς Β. ᾿Ηπείρου, νῦν ᾿Αλβανίας, ὁ ἐν Νέᾳ Σκήτῃ ῎Αθῳ (1722) 10/7, 11/7.
 • Νικόδημος νεοϊερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Μπελγκορόντ (1918) 28/12.
 • Νικόλαος ἐν Κορίνθῳ νεομάρτυς (1554) 14/2.
 • Νικόλαος Καραμανίας Νεομάρτυς ἐν Σμύρνῃ (1657) 6/12, 19/3.
 • Νικόλαος νεομάρτυς ἐν Μυτιλήνῃ (1777) 16/1.
 • Νικόλαος νεομάρτυς ὁ ἐκ Μετσόβου οὗ τὰ λείψανα ἐν Μετεώροις (1617) 17/5, 16/5.
 • Νικόλαος ὁ ἐν τῇ ἐνορίᾳ ἓξ Μαρμάρων Κωνσταντινουπόλεως, νεομάρτυς (1742) 12/11.
 • Νικόλαος ὁ ἐν Χίω νεομάρτυς (1754) 31/10.
 • Νικόλαος ὁ Παντοπώλης νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1672) 23/9.
 • Νικόλαος τῆς Μαγνησίας νεομάρτυς (1776) 24/4.
 • Νικόλαος Τσέντρικ ἱερεὺς, Ρῶσσος νεομάρτυς, πατὴρ Δαμασκηνοῦ ᾿Επισκόπου Γκλούκωφ (1917) 4/12.
 • Νίκων νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
 • Νταοῦ Πεντέλης Νεομάρτυρες (Πάσχα 1690).
 • ᾿Ονούφριος νεομάρτυς τοῦ Χιλανδαρίου (1818) 4/1.
 • ᾿Οπρέα νεομάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 21/10.
 • Παΐσιος ἢ Βάκων νεομάρτυς ὁ Σέρβος (1814) 17/12.
 • Παναγιώτης ἐν Καισαρείᾳ νεομάρτυς (1765) 24/6.
 • Παναγιώτης νεομάρτυς (1820) 5/4.
 • Παντελεήμων ὁ νέος, νεομάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ 14/11.
 • Παντελεήμων νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
 • Παρθένα ᾿Εδέσσης, νεομάρτυς μετὰ τῶν σὺν αὐτῇ Νεονίλλας καὶ Δομνίνας 9/1.
 • Παῦλος νεομάρτυς, ὁ ἐν Τριπόλει Πελοποννήσου (1818) 22/5.
 • Παῦλος νεομάρτυς ὁ Ρῶσσος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1683) 3/4.
 • Παῦλος (Φλορένσκυ) Ρῶσσος νεομάρτυς (1937) 25/11.
 • Παχώμιος νεομάρτυς ἐν Οὐσακίῳ ὁ ἐκ Πάτμου ὁ ᾿Αθωνίτης (1730) 21/5, 7/5.
 • Πέτρος νεομάρτυς Πελοποννήσιος (1776) 1/1.
 • Πετρουπόλεως νεομάρτυρες τελειωθέντες κατά τὴν ᾆ῾Αγίαν Νύκταᾇ τοῦ 1932 18/2.
 • Πολύδωρος νεομάρτυς (1794) 3/9.
 • Προκόπιος Σμύρνης νεομάρτυς ὁ ᾿Αθωνίτης (1810) 25/6.
 • Ρουφῖνος νεομάρτυς ἐν Σαρὼφ, σύναξις 6/11.
 • Ρωμανὸς ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς (1694) 16/2.
 • Ρωμανὸς Καρπενησιώτης νεομάρτυς ὁ ᾿Αθωνίτης (1694) 5/1.
 • Ρωμανὸς Λακεδαιμόνιος νεομάρτυς (1695) 6/1.
 • Ρωμανὸς τῆς Ράκα νεομάρτυς 1/5.
 • Σάββας Νιγδελίας νεομάρτυς (1726) 12/11.
 • Σεραφεὶμ ᾿Επίσκοπος Φαναρίου, νεομάρτυς (1601) 4/12, 27/4.
 • Σεραφεὶμ ἱερομόναχος νεομάρτυς, (κατὰ κόσμον Νικόλαος Ζαγκορόφκ) (1943) 30/9.
 • Σεραφεὶμ νεοϊερομάρτυς ἱερομόναχος Νικόλσκυ (1923) 31/5.
 • Σέργιος νεομάρτυς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει, ἀρχιμανδρίτης (1922) 13/8.
 • Σέργιος (Τροφίμωφ) νεομάρτυς Νόβγκοροντ (1918) καὶ ἕτερος σὺν αὐτῷ 14/4.
 • Σιουσίνσκαγια (Δαρεία) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
 • Σμύρνης νεομάρτυρες (1922) 13/9, σύναξις Κυριακὴ πρὸ ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ.
 • Σοφία ἡγουμένη νεομάρτυς ἐν Κιέβῳ (1941) 22/3.
 • Σταμάτιος ὁ ἐν Βόλῳ, νεομάρτυς (1680) 16/8.
 • Στάνκο νεομάρτυς ἐν Μαυροβουνίῳ ὁ βοσκὸς (1712) 29/4.
 • Συμεὼν ὁ Τραπεζούντιος νεομάρτυς (1653) 14/8.
 • Σωφρόνιος νεομάρτυς ὁ ἐν Ρουμανίᾳ 21/10.
 • Τατιανὴ πρεσβυτέρα ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
 • Τιμόθεος ᾿Εσφιγμενίτης νεομάρτυς (1820) 29/10.
 • Τιμόθεος νέος-ὁσιομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821) 12/6
 • Τιμόλινα (Δαρεία) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8
 • Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης νεοϊερομάρτυς φρέατος Ἰακώβ (1979) 29/11.
 • Χρῆστος ᾿Αλβανὸς ὁ κηπουρὸς νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1748 ἢ 1752) 28/11, 12/2.
 • Χρῆστος ὁ ἐκ Πρεβέζης νεομάρτυς ὁ ναυτικός (1668) 5/8.
 • Χριστόδουλος Κασσάνδρας νεομάρτυς (1777) 28/7, 27/7.
 • Χριστόδουλος νεομάρτυς ἐν Κασσάνδρᾳ (1777) 26/7.
 • Χριστόφορος καὶ ᾿Ιωσὴφ Διονυσιάται νεομάρτυρες (1818) 18/4.
 • Χρυσῆ (ἢ Ζλάτα) νεομάρτυς τοῦ Μεγκλὶν Βουλγαρίας (1795) 13/10.