ΙΑΤΡΟΙ

  • ᾿Αγαπητός του Κιέβου ᾿Ανάργυρος ἰατρὸς (1095) 1/6.
  • ᾿Αντίοχος μάρτυς ἰατρὸς ὁ ἐν Σεβαστείᾳ (4ος αἰών) 16/7.
  • Διομήδης μάρτυς ἰατρὸς ἐν Ταρσῷ Κιλικίας (298) 16/8.
  • ῾Ερμόλαος ὁ ᾿Ανάργυρος ὁ ἐν Κύπρῳ 26/7.
  • Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ἐκ τῶν Ἀναργύρων (3ος αἰών 278 ὴ 303 1/7, 1/11, 17/10
  • Λουκᾶς ᾿Απόστολος – Εὐαγγελιστὴς ἰατρὸς καὶ ἁγιογράφος (1ος αἰών) 18/10,
  • Παῦλος ὁ ἰατρὸς ὁ Κορίνθιος (7ος αἰών) 28/6.