ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ

 • ᾿Αριάδνη Βασίλισσα 22/8.
 • Αὐγούστα ἡ Βασίλισσα (305) 25/11.
 • Βαθίλδη Βασίλισσα τῆς Γαλλίας 30/1.
 • ᾿Εθελβούργα βασίλισσα βασίλισσα Γουέσσεξ (Wessex) (8ος αἰών) 8/9.
 • ᾿Εθελδρέδα Παρθένος καὶ Βασίλισσα ἐν ῎Ελυ ᾿Αγγλίας (Λονδίνον) (679) 23/6.
 • ῾Ελένη βασίλισσα μήτηρ ῾Αγ. Κωνσταντίνου 21/9.
 • ῾Ελένη βασίλισσα τῆς Σερβίας (1367) 2/12.
 • ῾Ελένη τοῦ ᾿Ανζοῦ βασίλισσα τῆς Σερβίας (1306) 30/10.
 • Θεοδοσία Βασίλισσα καὶ Γερόντιος μοναχὸς ὑπηρέτης αὐτῆς (2ος αἰών) 13/4.
 • Θεοδώρα Βασίλισσα ᾿Ηπείρου 11/3.
 • Κετεβᾶν ἢ Κατεβᾶν ἡ ἁγία Μεγαλομάρτυς, βασίλισσα τῆς Γεωργίας (1624) 13/9.
 • Κλοτίλδη Βασίλισσα τῆς Γαλλίας (545) 3/6.
 • Λουντμίλλα βασίλισσα τῶν Τσέχων, μάμμη τοῦ ῾Αγίου Βενσεσλᾶς (927) 16/9.
 • Ραδεγόνδη τοῦ Πουατιὲ βασίλισσα τῶν Φράγκων (587) 13/8.
 • Σουσάννα (Σουσαννική) βασίλισσα τῆς Γεωργίας μάρτυς (458) 28/8, 17/10.