Ζ

Ζαβουλὼν καὶ Σωσσάνα γονεῖς Νίνας ἀποστόλου καὶ φωτιστρίας τῆς Γεωργίας (3ος αἰών) 15/3.
Ζακχαῖος ἀπόστολος ᾿Επίσκοπος Καισαρείας Παλαιστίνης 20/4.
Ζακχαῖος ἱεροδιάκονος μάρτυς (303) 18/11, 18/12.
Ζανιθᾶς ἐν Περσίᾳ μαρτυρήσας (330) 29/3.
Ζάρκυ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1584) 10/5.
Ζαχαρίας καὶ ᾿Ελισάβετ. (Σύναξις) 24/6.
Ζαχαρίας μάρτυς ἐν Πάτραις (1782) 20/1.
Ζαχαρίας μάρτυς καὶ μοναχός 22/10, 21/10.
Ζαχαρίας μοναχὸς τῆς Σκήτης ἐν Αἰγύπτῳ 24/3.
Ζαχαρίας νεοϊερομάρτυς ἐκ Προύσης (1802) 22/5, 28/5.
Ζαχαρίας νεοϊερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Κορίνθου (1684) 30/3.
Ζαχαρίας ὁ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 5/12.
Ζαχαρίας ὁ μπαλωματὴς 17/11.
Ζαχαρίας ὁ Νηστευτὴς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 24/3.
Ζαχαρίας Πάπας Ρώμης ὁ ῞Ελλην (752) 15/3.
Ζαχαρίας Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (633) 21/2.
Ζαχαρίας Προφήτης πατὴρ ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ᾿Ελισάβετ μήτηρ αὐτοῦ (1ος αἰών) 5/9.
Ζαχαρίας Σιναΐτης ὁ ἐν Γεράροις ἀσκήσας (4ος-5ος αἰών) Τετάρτη Διακαινησίμου.
Ζεβινᾶς μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (308) 12/11, 20/10.
Ζεβινᾶς μοναχὸς ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 23/2.
Ζεμπινᾶς μάρτυς ὁ ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης 20/10.
Ζέρ-᾿Ιακὼβ ῾Ιεραπόστολος Αἰθιοπίας 26/8.
Ζερὸ ἢ Γεράλδος (Gerauld) ἐν Γαλλίᾳ 13/10.
Ζεφυρῖνος Πάπας Ρώμης (219) 26/8.
Ζηναῒς μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 7/6.
Ζηναῒς μάρτυς-ἰατρὸς ἐκ τῶν ἀναργύρων γυναικῶν (1ος αἰών) 11/10.
Ζηνᾶς ἢ Ζήνων ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 27/9.
Ζηνᾶς μάρτυς ὑπηρέτης Ζήνωνος ἐν Φιλαδελφείᾳ (304) 22/6.
Ζηνοβία μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (285) 30/10.
Ζηνόβιος μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (285) 30/10.
Ζηνόβιος Μητροπολίτης Τετρί-Τσκάρο Γεωργίας (1984) 23/2. (᾿Αναγνώρισις 2004)
Ζῆνος ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυς (4ος αἰών) 22/8.
Ζήνων 12/6
Ζήνων ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
Ζήνων ἐκ τῶν ἐν Καρχηδόνι μαρτύρων (250) 10/4.
Ζήνων ἐρημίτης ἐν Αἰγύπτῳ ἢ Γάζῃ ὁ ἐκ Σινᾶ (450-451) 19/6.
Ζήνων ἐρημίτης ἐν ᾿Αντιοχείᾳ φίλος Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (414) 30/1.
Ζήνων, Εὐσέβιος, Νέων καὶ Βιτάλιος, μάρτυρες ὑπὸ ᾿Ιάσονος καὶ Σωσιπάτρου προσηλυτισθέντες 29/4.
Ζήνων ἢ Ζηνᾶς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 27/9.
Ζήνων ἱερομάρτυς ἐπισκόπος Βερόνας (260) 12/4.
Ζήνων καὶ Ζωΐλος 3/3.
Ζήνων μάρτυς (107-115) 6/9.
Ζήνων μάρτυς 20/4.
Ζήνων μάρτυς (302) 3/9.
Ζήνων μάρτυς 5/4.
Ζήνων μάρτυς ἐν Γάζῃ 21/9.
Ζήνων μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Ζήνων μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Ζήνων μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 18/4.
Ζήνων μάρτυς ἐν Φιλαδελφείᾳ (304) 22/6.
Ζήνων μοναχὸς 10/2.
Ζήνων μάρτυς 11/8.
Ζήνων τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ὁ Νηστευτὴς (14ος αἰών) 30/1.
Ζίγκφριντ ἡγούμενος τοῦ Γουεαρμάουθ ᾿Αγγλίας (688) 22/8.
Ζλάτα (ἢ Χρυσή) νεομάρτυς τοῦ Μεγκλὶν Βουλγαρίας (1795) 13/10.
Ζωὴ μάρτυς ἐν ᾿Ατταλείᾳ, συμβία ῾Εσπερίου (2ος αἰών) 2/5.
Ζωὴ, Φωτεινὴ καὶ Μαρτινιανὸς μοναχὸς ἐν Παλαιστίνῃ (422) 13/2.
Ζώης μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Ζωΐλος μάρτυς 13/4.
Ζωΐλος μάρτυς 22/12.
Ζωσιμᾶς ἐκ Κιλικίας ᾿Επίσκοπος Βαβυλῶνος Αἰγύπτου (6ος αἰών) 4/6, 24/1.
Ζωσιμᾶς ἐκ τῶν ἐν ῎Αθωνι τελειωθέντων (1375) 16/1.
Ζωσιμᾶς ᾿Επίσκοπος Συρακουσῶν (662) 30/3, 21/1.
Ζωσιμᾶς ᾿Επίσκοπος Κουρμουρντὸ Γεωργίας 1/5.
Ζωσιμᾶς ἐρημίτης ἐν Κιλικίᾳ (4ος αἰών) 19/9.
Ζωσιμᾶς μάρτυς (3ος-4ος αἰών) 4/1.
Ζωσιμᾶς μάρτυς (6ος αἰών) 28/9.
Ζωσιμᾶς μάρτυς ἐν Φοινίκῃ (Συρία) (6ος αἰών) 8/6.
Ζωσιμᾶς μάρτυς στρατιώτης ᾿Αντιοχείας Πισιδίας (2ος αἰών) 19/6.
Ζωσιμᾶς μοναχὸς ὁ κηδεύσας τὴν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν, μοναχὸς ὁ ἐν Παλαιστίνῃ (523) 4/4.
Ζωσιμᾶς μοναχὸς ὁ ἐν Σολόφσκυ (Λευκῆς Θαλάσσης) (1478) 17/4 καὶ (1566) 8/8 ἀνακομιδὴ λειψάνων.
Ζωσιμᾶς μοναχός 24/1.
Ζωσιμᾶς μοναχὸς ἐν Βορμποζὸμσκ (1550) 7/11, 4/4.
Ζωσιμᾶς ὅσιος (᾿Αλεξάνδρωφ) (1716) 24/10.
Ζωσιμᾶς ὅσιος ἐν Σιβηρίᾳ (1833) 24/10.
Ζώσιμος Πάπας Ρώμης (418) 26/12.
Ζωτικὸς Κωνσταντινουπόλεως ὁ ὀρφανοτρόφος (4ος αἰών) 31/12.
Ζωτικὸς μάρτυς 20/4, 18/4.
Ζωτικὸς μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Ζωτικὸς μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 21/10, 22/8.
Ζωτικὸς μάρτυς ἐν Νικουλιτὲτ Ρουμανίας (4ος αἰών) 4/6
Ζωτικὸς μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
Ζωτικὸς μάρτυς ἐν Τὸμκ Ρουμανίας (320) 13/9.