Β

Βαάστ ἢ Βέδαστος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρρὰς Γαλλίας 6/2.
Βαβύλας ᾿Επίσκοπος ἱερομάρτυς ᾿Αντιοχείας καὶ τρεῖς μαθηταὶ αὐτοῦ (251) 4/9.μ
Βαβύλας καὶ οἱ ᾿Ογδοήκοντα τέσσαρες σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (4ος αἰών) 4/9.
Βαβύλας Ταρσοῦ ἐν Κιλικίᾳ 28/12.
Βάβυλος καὶ συμβία αὐτοῦ Κομνήτη ἐν Λευκωσίᾳ (7ος αἰών) 22/2.
Βάβων ἢ Μπαβὸν (Βαφο) ὁ ἐρημίτης, ὁ ἐκ Βέλγων καὶ ἐν Γάνδῃ ἀσκήσας, πολιοῦχος τοῦ Χάαρλεμ τῆς ῾Ολλανδίας (659 ἢ 654) 1/10.
Βάδιμος (Βαντὶμ) μάρτυς ἐν Περσίᾳ (376) 9/4.
Βαθίλδη Βασίλισσα τῆς Γαλλίας 30/1.
Βαθοῦσα ἢ (᾿Ααθοῦσα) πρεσβύτερος Γότθος μάρτυς 26/3.
Βάκχος, Καλλίμαχος καὶ Διονύσιος (362) 6/5.
Βάκχος ὁ Νέος μάρτυς 15/12.
Βάκχυλος ᾿Επίσκοπος Κορίνθου (20ς αἰών) 14/4.
Βάκων ἢ Παΐσιος νεομάρτυς ὁ Σέρβος (1814) 17/12.
Βαλάϊ Βεροίας Συρίας (431) 1/10.
Βαλβίνα ἢ Μαλβίνα μάρτυς Ρωμαία 31/3 [Γερμ. ἁγιολ.-Maria Kreither· Heilige zum uns Wien 1956].
Βαλεντιανὸς καὶ Πασίστρατος καὶ ἄλλοι ἐν Δορυστόλῳ μαρτυρήσαντες (302) 25/5.
Βαλεντίνα μάρτυς 24/10.
Βαλεντίνα μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (308) 10/2.
Βαλεντίνα νεομάρτυς ἡ Ρωσσὶς (1937) 26/12.
Βαλεντίνη (᾿Αλεφτίνη) ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν Παύλου (308) 16/7.
Βαλεντῖνοι (δύο) ἱερομάρτυρες ἐν Ρώμῃ ὁ πρῶτος ἐπὶ Κλαυδίου Β´ (διάκρισις ἀσαφής) 14/2.
Βαλεντῖνος 27/10.
Βαλεντῖνος ἢ Βαλεντίων ἐν Μοισίᾳ (Ρουμανίᾳ) μαρτυρήσας (228) 24/4.
Βαλεντῖνος ῾Ιερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ᾿Ιντεράμνας (Τέρνι) ἐν ᾿Ιταλίᾳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (273) 30/7.
Βαλεντῖνος Πρεσβύτερος μάρτυς (269) 6/7.
Βαλεντῖνος (Σβεντίτσκυ) νεοϊερομάρτυς (1931) 7/10.
Βαλέντιος διάκονος ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
Βαλέντιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Βαλεντίων ἢ Βαλεντῖνος ἐν Μοισίᾳ (Ρουμανίᾳ) μαρτυρήσας (228) 24/4.
Βαλέρια ἐν Γαλλίᾳ 7/6.
Βαλέρια ἢ Γαλερία μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (304) 7/6.
Βαλέρια ἡ ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης παρθενομάρτυς 6/6.
Βαλεριανὸς ᾿Επίσκοπος Σαραγόσης, μάρτυς ἐν ῾Ισπανίᾳ (204) 11/11.
Βαλεριανὸς μάρτυς 14/9.
Βαλεριανὸς μάρτυς (166) 1/6.
Βαλεριανὸς μάρτυς (230) 22/11.
Βαλεριανὸς μάρτυς (274) 29/11.
Βαλεριανὸς μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 4/5.
Βαλεριανὸς μάρτυς ἐν Τὸμκ Ρουμανίας (320) 13/9.
Βαλεριανὸς μάρτυς ἐν Τραπεζοῦντι (3ος αἰών) 21/1.
Βαλερῖνος μάρτυς 25/10.
Βαλέριος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Βαλέριος μάρτυς 25/10.
Βαλέριος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ. 23/4.
Βαλέριος ὁ ἐν Πικαρδίᾳ Γαλλίας (619 ἢ 622) 1/4.
Βαλέριος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Βαλμπούργκα μοναχὴ ἐν Γερμανίᾳ (Χαϊντενχάϊμ) (779) 25/2. (Καὶ μὲ ῞Αγιον Βονιφάτιον Γερμανίας 5/6).
Βαλτάσαρ ἐκ τῶν τριῶν Μάγων 25/12.
Βαλφρουὰ διάκονος καὶ στυλίτης Τρεβήρων (595) 21/10.
Βαναντίος τῆς Τουρώνης (Γαλλίας) (400) 13/10.
Βανδρίλλος (Wandrille) ὁ ἐν Φοντενέλ 22/7.
Βαντὶμ (Βάδιμος) μάρτυς ἐν Περσίᾳ (376) 9/4, 10/4.
Βαουθὰ μάρτυς ἐν Περσίᾳ (343) 20/11.
Βάπτος μάρτυς (202) 10/2.
Βαραδᾶτος ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 22/2.
Βαραχήσιος ἐν Περσίᾳ (330) [28-29/3] 28/3, 29/3.
Βαραχιήλ Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων 8/11.
Βαράχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Βαρβάρα μεγαλομάρτυς (306) 4/12.
Βαρβάρα μοναχή νεομάρτυς (1918) 18/7.
Βάρβαρος, ᾿Αλέξανδρος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς μάρτυρες 14/5.
Βάρβαρος μάρτυς ἐν Θεσσαλίᾳ, 6/5.
Βάρβαρος μάρτυς ὁ στρατιώτης ὁ μυροβλήτης ἐν Κερκύρᾳ (362) 6/5, 15/5.
Βάρβαρος ὅσιος ᾿Ιβηρίτης, Πενταπολίτης 23/6.
Βάρδας μοναχὸς ἐν Κωνσταντινουπόλει 16/5.
Βαρθολομαῖος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 11/6, (6ος αἰών) 25/8 ἀνακομιδή.
Βαρθολομαῖος τοῦ Ροσσάνο (᾿Ιταλίας) ἡγούμενος Κρυπτοφέρρης (Grottaferrata) (11ος) 11/11.
Βαρθολομαῖος τοῦ Σίμερι (Μεσσίνα ᾿Ιταλίας) 19/8.
Βαρθούνιος ὁ ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Βαριησοῦς, ᾿Ισαὰκ, Συμεὼν, μάρτυρες ἐν Περσίᾳ (339) 16/5, 18/5.
Βάρις (ἢ Βάρκας) Γότθος μάρτυς 26/3.
Βάρκας (ἢ Βάρις) Γότθος μάρτυς 26/3.
Βαρλαὰμ ἀναχωρητὴς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 18/7.
Βαρλαὰμ ἀναχωρητὴς τοῦ Χιρόϊσκ (1846) 5/10.
Βαρλαὰμ ἡγούμενος Χουτὶν, (Νόβγκοροντ), ἀνακομιδὴ λειψάνων (1193) 6/6.
Βαρλαὰμ καὶ Γεδεὼν ἐν Σερπούχωφ (1377) 5/5 και 4/5.
Βαρλαὰμ μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας (304) 19/11.
Βαρλαὰμ Μητροπολἰτης Τομπὸλσκ Σιβηρίας (1862) 27/12.
Βαρλαὰμ μοναχὸς ἐν ᾿Ινδίᾳ, γέρων ἁγίου ᾿Ιωάσαφ (4ος αἰών) 19/11, 26/8.
Βαρλαὰμ μοναχὸς ὁ ἐν Χουτίν (Νόβγκοροντ) (1192) 1/6, 6/11.
Βαρλαὰμ μοναχὸς ἐν Τσενκοὺρσκ (1462) 19/6.
Βαρλαὰμ μοναχός-μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ (15ος αἰών) 30/5.
Βαρλαὰμ μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1065) 19/11.
Βαρλαὰμ ὁ ἐν Κέρερ (Βένινγκολτ) παρὰ τῇ Λευκῇ Θαλάσσῃ (16ος αἰών) 15/1.
Βαρλαὰμ Ριασέντεφ ᾿Αρχιεπίσκοπος νεομάρτυς (1942) 8/6.
Βαρλαὰμ τῆς λίμνης Κερέτσκ, ἀσκητὴς (16ος αἰών) 6/11.
Βαρνάβας ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 11/6, (6ος αἰών) 25/8 (ἀνακομιδή).
Βαρνάβας Βετλούγκα ὁ μοναχὸς (1445) 11/6.
Βαρνάβας γέρων τῆς σκήτης Γεθσημανῆ ἐν τῇ Λαύρᾳ ῾Αγίου Σεργίου (1906) 17/2.
Βαρνάβας ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχὸς μάρτυς καὶ ὁμολογητὴς ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
Βαρνάβας ἐν Σουμελᾷ 18/8.
Βαρνάβας ᾿Επίσκοπος Χβόσνιο ὁ Σέρβος ὁμολογητὴς (1964) 30/10.
Βαρνάβας μάρτυς 31/10.
Βαρνάβας νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
Βαρνάβας ὁ Βάζας ὁ θαυματουργός ἐν Κύπρῳ 11/6.
Βάρος ἢ Οὐάρος μάρτυς (307) 19/10.
Βαρούλας μάρτυς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (303) 18/11.
Βαροὺς μάρτυς ὁ Αἰγύπτιος 25/10.
Βαρούχ 21/10.
Βαροὺχ ὁ Προφήτης 28/9.
Βαρούχιος καὶ ᾿Ιωάννης μάρτυρες 27/3.
Βαρσαβᾶς μάρτυς ἐν Περσίᾳ 11/12.
Βαρσανούφιος ᾿Επίσκοπος Τβὲρ (1575) 11/4, 4/10.
Βαρσανούφιος μοναχὸς Γάζης (6ος αἰών) 6/2.
Βαρσανούφιος μοναχὸς, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Βαρσανούφιος νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1937) 12/6
Βαρσανούφιος τῆς ῎Οπτινα (1913) 1/4.
Βαρσῆς ᾿Επίσκοπος ᾿Εφέσου, ὁμολογητὴς 15/10.
Βάρσιμος μάρτυς ἐν Συρίᾳ καὶ οἱ δύο ἀδελφοὶ αὐτοῦ 24/1.
Βαρσίμιος ᾿Επίσκοπος ᾿Εδέσσης (2ος αἰών) 29/1.
Βάρσος ᾿Επίσκοπος Δαμασκοῦ 28/2.
Βάρσος ᾿Επίσκοπος ᾿Εδέσσης, ὁμολογητὴς (6ος αἰών) 25/8.
Βαρτὰν μάρτυς ἐξ ᾿Αρμενίας 7/8.
Βαρυσάβας μάρτυς ἐν Δαλματίᾳ (2ος αἰών) 10/9.
Βασίλλα μάρτυς (262) 24/12.
Βασιλείδης μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Βασίλειος (Βασιλικός) πρίγκηψ Ροστώβ 4/3.
Βασίλειος ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
Βασίλειος ἐν Νικαίᾳ. (᾿Ανάμνησις θαύματος) 19/1.
Βασίλειος ἐν Σολόφσκυ, μοναχὸς 4/7.
Βασίλειος ᾿Επίσκοπος Κινέσμας, νεοϊερομάρτυς (1945) 31/7, 5/10.
Βασίλειος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1352) 10/2.
Βασίλειος ᾿Επίσκοπος ῎Οστρογκ (Ζαχουμίου) ἐν Μαυροβουνίῳ Σερβίας (16ος αἰών) 29/4.
Βασίλειος ᾿Επίσκοπος Ρυαζὰν ὁ θαυματουργὸς (1295) καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ 12/4, 21/5, 10/7, 3/7, 5/6.
Βασίλειος ᾿Επίσκοπος Τραπεζοῦντος (1922) 20/10.
Βασίλειος Θεσσαλονίκης (895) 1/2.
Βασίλειος ἱερεὺς νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1918) 2/11.
Βασίλειος ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 7/3.
Βασίλειος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ᾿Αγκύρας (362) 22/3.
Βασίλειος καὶ ἄλλοι πολλοί (767 ἢ 775) 28/11.
Βασίλειος καὶ ᾿Αρτεμίδωρος μάρτυρες 26/10.
Βασίλειος καὶ ᾿Ιωάννης τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 8/2.
Βασίλειος καὶ Κωνσταντῖνος πρίγκηπες τοῦ Γιαροσλάβ, ἀνεύρεσις λειψάνων (1314) 3/7, 8/6 (ἀνακομιδή).
Βασίλειος καὶ Μάμας μάρτυρες 29/7.
Βασίλειος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ἑβδομήκοντα μάρτυρες ἐν Σκυθοπόλει 5/7.
Βασίλειος Καντόμσκυ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Ραζὰν (1848) 2/5.
Βασίλειος, Λουκιανός καὶ Φαύστος μάρτυρες 25/10.
Βασίλειος Μακάριος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1552) 2/8.
Βασίλειος Μαρτὶς πρωτοπρεσβύτερος ἱερομάρτυς ἐν Τερατὺν Πολωνίας (1945) 4/5.
Βασίλειος μάρτυς 28/11.
Βασίλειος μάρτυς 6/2.
Βασίλειος μάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (362) 2/1, 1/1.
Βασίλειος μάρτυς ἐν Μαγκαζέᾳ ἐν Σιβηρίᾳ (1602) 4/4, 6/6, 23/3, (1670) 10/5 ἀνακομιδή.
Βασίλειος μάρτυς ἐν Μεγάροις, ἀνακομιδὴ 16/8.
Βασίλειος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 20/1.
Βασίλειος Μαυροβουνίου.
Βασίλειος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ, ᾿Αρχιεπίσκοπος Τσερνιγκώφ (1918) 4/6.
Βασίλειος νεοϊερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Πριλούκι (1930) 22/3.
Βασίλειος νεομάρτυς ἐν Σαρὼφ, σύναξις 6/11.
Βασίλειος (Ντερζάβιν) νεοϊερομάρτυς (1930) 18/4.
Βασίλειος ὁ ἐκ βαθέος Ρύακος 1/7.
Βασίλειος ὁ ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς 17/6.
Βασίλειος ὁ Μέγας (379) 1/1.
Βασίλειος ὁ Μέγας, ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. (Σύναξις τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν) 30/1.
Βασίλειος ὁ Μιρὸχ καὶ ᾿Ιωάσαφ τοῦ Σνετογκὸρσκ ἐν Πσκὸφ, μαρτυρήσαντες ὑπὸ τῶν Λατίνων (1299) 4/3.
Βασίλειος ὁ Νέος μοναχὸς ἐν Κωνσταντινουπόλει (944) 26/3.
Βασίλειος ὁμολογητὴς (750) 28/2.
Βασίλειος ὁμολογητὴς ᾿Επίσκοπος Παρίου (8ος αἰών) 12/4.
Βασίλειος ὁσιομάρτυς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (μετὰ Θεοδώρου) (1098) 11/8.
Βασίλειος ὅσιος ἐν Ποϊάνᾳ Μαρούλουϊ (1767) 25/4.
Βασίλειος Πατελαρίας μοναχός 22/6.
Βασίλειος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (1052) 25/9.
Βασίλειος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (9ος αἰ) 2/7.
Βασίλειος πρίγκηψ Γεωργίας (16ος αἰ.) 27/5.
Βασίλειος πρίγκηψ Γιαροσλάβ. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (13ος αἰών) 8/6.
Βασίλειος Ρατισβίλι ἐν Γεωργίᾳ (13ος αἰών) 18/4.
Βασίλειος Σολόφσκυ πρεσβύτερος νεοϊερομάρτυς καὶ Στέφανος Γκριβόνιγκωφ ἐν ᾿Εσθονίᾳ (1919) 12/1.
Βασίλειος τῆς Λίμνης Κουρμπένσκ (1472) 2/8.
Βασίλειος τοῦ Μοκόντι, μάρτυς (᾿Αναγνώρισις 2008) 12/11.
Βασίλειος τοῦ Ρυαζὰν διὰ Χριστὸν Σαλός (1848) 2/5.
Βασίλειος τοῦ Τελσίου, μάρτυς(᾿Αναγνώρισις 2008) 12/11.
Βασιλεὺς ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 7/3.
Βασιλεὺς ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ᾿Αμασείας (322) 26/4, 30/4 ἀνακομιδή.
Βασιλὶς καὶ Γερόντιος μάρτυρες 1/4.
Βασιλίσκος ῾Ησυχαστὴς ὁ ἐν Σιβηρίᾳ (1824) 29/12.
Βασιλίσκος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Κομάνων (308) 22/5.
Βασιλίσκος, Εὐτρόπιος, Κλεόνικος, μάρτυρες (308) 3/3.
Βασίλισσα καὶ Καλλινίκη μάρτυρες ἐν Ρώμῃ 22/3.
Βασίλισσα μάρτυς (309) 3/9.
Βασίλισσα μάρτυς ἐν Κορίνθῳ (258) 16/4.
Βασίλισσα μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Βασίλισσα μάρτυς ἐν Ρώμῃ μαθήτρια ᾿Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου 15/4.
Βασίλισσα μήτηρ Κελσίου 21/6.
Βάσσα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Βάσσα – Θεοδώρα μοναχὴ ἐν Νόβγκοροντ (1378) 16/4.
Βάσσα καὶ υἱοὶ αὐτῆς μάρτυρες ἐν ᾿Εδέσσῃ (2ος αἰών) 21/8.
Βάσσας ὁ μάρτυς 31/10.
Βάσση μοναχὴ ἐν Πσκὸφ (1473) 19/3.
Βασσιανὸς ᾿Αρχιεπίσκοπος Ροστὼφ (1481) 23/3.
Βασσιανὸς ἀσκητὴς ὁ Κωνσταντινουπολίτης (5ος αἰών) 10/10.
Βασσιανὸς Β΄ ᾿Επίσκοπος Ροστὼβ (1516) 25/1.
Βασσιανὸς ᾿Επίσκοπος Λόντι Λομβαρδίας (409) 10/6.
Βασσιανὸς καὶ ᾿Ιωνᾶς μοναχοὶ Πετρόμα (Σολόφσκυ). ᾿Ανεύρεσις λειψάνων (1566 καὶ 1599) 5/6
Βασσιανὸς καὶ Κορνήλιος μοναχοὶ ἐν Πσκὸφ καὶ Μουρόμ (1570) 20/2.
Βασσιανὸς ὁ ἐν Σολόφσκυ μοναχὸς (Πετρόμα) (1561) 12/6.
Βασσιανὸς τῆς Μονῆς ᾿Αλαρὺρ (17ος αἰών) 26/8.
Βασσιανὸς τοῦ Οὔγκλιτς μοναχὸς (1509) 12/2.
Βασσιανὸς τοῦ Τίκσνεν (Βολόγκντα) (1624) 12/9.
Βάσσος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 20/1.
Βάσσος μοναχὸς ἐν Πσκόφ (1480) (1473) 29/3.
Βατάτζης αὐτοκράτωρ ᾿Ιωάννης ὁ φιλάνθρωπος 4/11.
Βατᾶς ὁ Πέρσης ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 1/5.
Βαχτὰγκ Γκοργκασάλι, βασιλεὺς Γεωργίας (5ος αἰών) 30/11.
Βεατρίκη, Σιμπλίκιος, Φαουστῖνος (303) 29/7.
Βεβαία 11/12.
Βεβαία ἐν ᾿Εδέσσῃ (2ος αἰών) 15/10.
Βεβαία μάρτυς (361-363) 5/9, 4/9.
Βεβαία μάρτυς ἐν ᾿Εδέσσῃ 29/1.
Βέδα (Bede ἢ Boede) ὁ μακάριος, ἱστορικὸς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἐν Βρεττανίᾳ (735) 27/5.
Βέδαστος ἢ Βαάστ ᾿Επίσκοπος ᾿Αρρὰς Γαλλίας 6/2.
Βελεράδος μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
Βελῆς μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
Βελόλικωφ ποιμὴν ἱερομάρτυς ἐν ῎Αλμᾳ-῎Ατᾳ (᾿Ανακήρυξις ἁγιότητος 1998) 29/9.
Βενάτιος Φορτουνᾶτος (Venance) ᾿Επίσκοπος Πουατιὲ (Poitiers) (7ος αἰών) 14/12.
Βενδεδιανὸς μοναχὸς (ἢ Βενδημιανός) ὁ ἐν Βιθυνίᾳ (512) 1/2.
Βενέδικτος 21/3.
Βενέδικτος ἐν ᾿Ανιὰν μοναχός 12/2.
Βενέδικτος ᾿Επίσκοπος καὶ ἡγούμενος Γουεαρμάουθ (Χεαςνουτθ) (689-690) 12/1.
Βενέδικτος μοναχὸς ἐν Νουρσίᾳ (543) 14/3.
Βενέδικτος ὁ νέος ὁσιομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821) 12/6.
Βενέδιμος μάρτυς ἐν ᾿Αθήναις (250) 18/5.
Βενέριος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμης (269) 30/1.
Βενιαμὶν διάκονος ἱερομάρτυς ἐν Περσίᾳ (421-424) 13/10, 5/9, 31/3.
Βενιαμὶν ἱερομόναχος νεοϊερομάρτυς (1938) 18/2.
Βενιαμὶν καὶ Βέριος μάρτυρες ἐν Κωνσταντινουπόλει 29/7.
Βενιαμὶν μάρτυς ἀββᾶς τῆς Αἰλίμ (Ραϊθοῦ) (6ος-7ος αἰών) 14/1.
Βενιαμὶν Μητροπολίτης ῾Αγίας Πετρουπόλεως, νεοϊερομάρτυς (1922) 13/8, (31/7 μὲ Π.Η.), σύναξις νεομαρτύρων Ρωσσίας 25/1.
Βενιαμὶν Νιτρίας μοναχός 29/12.
Βενιαμὶν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 13/10.
Βενίγνος ὁ Σμυρναῖος, μάρτυς, ἐν Ντιζὸν Γαλλίας (178) 1/11.
Βενοῦστος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 21/8.
Βενσεσλὰς βασιλεὺς τῶν Τσέχων (935) 28/9, 4/3.
Βέρα μάρτυς (137) 17/9.
Βερενίκη μάρτυς ἐν Συρίᾳ (305-306) 4/10.
Βέρθα ἡγουμένη ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλίᾳ) (723) 4/7.
Βερθανὲς ἐν ᾿Αρμενίᾳ 30/9.
Βέριος καὶ Βενιαμὶν μάρτυρες ἐν Κωνσταντινουπόλει 29/7.
Βέρκος πρεσβύτερος ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Βερμπούργκα ἡγουμένη τοῦ Τσέστερ (700) 3/2.
Βερνοῦλφος ᾿Επίσκοπος Οὐτρέχτης (1054) 24/7.
Βερονίκη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Βερονίκη ἡ αἱμορροοῦσα 12/7.
Βερτῖνος ἡγούμενος μονῆς Σιθίου Β. Γαλλίας (698) 5/9.
Βεχιανὸς μάρτυς 11/12.
Βησσαρίων ᾿Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης (16ος αἰών) 15/9, 11/5.
Βησσαρίων ᾿Επίσκοπος Σμόλεν Βουλγαρίας ἱερομάρτυς (1669) 29/7.
Βησσαρίων θαυματουργὸς ἐν Αἰγύπτῳ (466) 6/6, 20/2.
Βησσαρίων Κουχιανίτζε διάκονος, ἱερομάρτυς (1924) 14/8.
Βησσαρίων νεομάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 21/10.
Βιάνωρ καὶ Σιλουανὸς μάρτυρες ἐν Πισιδίᾳ (4ος αἰών) 10/7.
Βιατσεσλὰβ (Λεοντίεφ) νεοϊερομάρτυς ἐν Νίζεγκοροντ (1937) 4/3.
Βιβιανὴ Ρωμαία, μάρτυς (363) 2/12.
Βιβιανὸς ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Βιβιανὸς ᾿Επίσκοπος Σαντόνων (Σαίντ) (460) 28/8.
Βῖβος μάρτυς 6/9.
Βιθμπούργκα ἐρημήτρια ἐν Χόλκχαμ καὶ ᾿Ανατολικὸν Ντέρεχαμ (743) 17/3.
Βικέντιος διάκονος Σαραγόσης (204) 11/11.
Βικέντιος μάρτυς 11/12.
Βικέντιος νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
Βικέντιος τοῦ Λερὲν (Vincent de Lérins) μοναχὸς ἐν Γαλλίᾳ (450) 24/5.
Βικτρίκιος ᾿Επίσκοπος Ρουέννης (Rouen) Γαλλίας (4ος αἰών) 7/8.
Βίκτωρ ᾿Επίσκοπος Γκλαζὼφ νεοϊερομάρτυς (1934) 19/7.
Βίκτωρ μάρτυς 20/4.
Βίκτωρ μάρτυς (2ος αἰών) 11/11.
Βίκτωρ μάρτυς (66) 26/2.
Βίκτωρ μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (251) 31/1.
Βίκτωρ μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Βίκτωρ μάρτυς ἐν Μασσαλίᾳ (304) 21/7, 23/8.
Βίκτωρ μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 18/4.
Βίκτωρ μάρτυς ἐν Χαλκηδόνι (304) 16/9.
Βίκτωρ μοναχὸς, νεομάρτυς ἐν Ζελενιὲτς (1927) 11/11.
Βίκτωρ Πάπας Ρώμης (2ος αἰών) 28/7.
Βικτωρία καὶ ᾿Ακίσκολος μάρτυρες-ἀδελφοὶ ἐν ῾Ισπανίᾳ (304) 17/11.
Βικτωρία καὶ ᾿Ανατολὴ μαρτυρήσασαι ἐν Ρώμῃ ἐπὶ Δεκίου 23/12.
Βικτωρία, Σατουρνῖνος καὶ σὺν αὐτοῖς μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
Βικτωριανὸς μάρτυς ἐν ᾿Αφρικῇ ὑπὸ Βανδάλων μαρτυρήσας 23/3.
Βικτωρῖνος ἐν Αἰγύπτῳ (251) 31/1.
Βικτωρῖνος ᾿Επίσκοπος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1918) 2/11.
Βικτωρῖνος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Βικτωρῖνος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (4ος αἰών) 18/2.
Βικτωρῖνος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Βίλλιμπαλτ ᾿Επίσκοπος ᾿Αϊχστὰτ (Eichstatt) (786) 7/7, 7/6.
Βίλλιμπρορντ ἢ Οὐϊλλιβρόρδος (Willibrord) ᾿Επίσκοπος Οὐτρέχτης ῾Ολλανδίας, ἀπόστολος Φρίσιας, ῾Ολλανδίας, Φλαμανδίας, Βραβάντης (739) 7/11.
Βίλων μάρτυς 2/7.
Βίνιφρεντ ἢ Γουΐνφρεντ ὁ Τρέφυνον (Χόλυγουελ) ἐν Οὐαλλίᾳ (630) 3/11.
Βίνοκους ἡγούμενος ὁ ἐν ῾Ολλανδίᾳ (716) 6/11.
Βιργίλιος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αρελάτων (Arles) Γαλλίας (6ος αἰών) 5/3.
Βιρίνιος ᾿Επίσκοπος Ντόρτσεστερ (649-650) 3/12.
Βίρκας ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Βίρος (Wiro) ᾿Ιρλανδὸς μοναχός-῾Ιεραπόστολος ἐν Οὐτρέχτῃ ῾Ολλανδίας (753 ἢ 710) 8/5, 11/5.
Βίσκωρ 25/9.
Βὶτ Χαϊ-Τσουᾶν ἐν Πεκίνῳ μαρτυρήσας (1900) 11/6.
Βιτάλιος (164) 25/1.
Βιτάλιος ἐκ τῶν 7 υἱῶν μαρτύρων τῆς Φηλικίτας (Εὐτυχίας) ἐν Ρώμῃ (167) 10/7.
Βιτάλιος μάρτυς ἐν Ραβέννῃ (62) 23/7.
Βιτάλιος μάρτυς ὑπὸ ᾿Ιάσονος καὶ Σωσιπάτρου προσηλυτισθεὶς 29/4.
Βιτάλιος μοναχὸς ἐν Γάζῃ (6ος-7ος αἰών) 22/4.
Βιτάλιος μοναχὸς μονῆς ᾿Αββᾶ Σερὶντ (Σερίδου) πλησίον τῆς Γάζης 11/1.
Βιτάλιος Νεοκάστρου Σικελίας (994) 9/2.
Βιτζίνη πριγκήπισσα τῆς Γεωργίας, μάρτυς (1661) 18/9.
Βιτίμιος ἢ Βιτιμίων τῆς Σκήτης 24/12.
Βιτιμίων ἢ Βιτίμιος τῆς Σκήτης 24/12.
Βίτος ἢ Γκὺ (Guy) Μόδεστος καὶ Κρησκεντία μάρτυρες ἐν Λυκαονίᾳ (303) 15/6, 16/5.
Βλαδίμηρος ἐν τῷ βαπτίσματι Βασίλειος, μεγάλος Πρίγκηψ τοῦ Κιέβου, ᾿Ισαπόστολος φωτιστὴς τῆς Ρωσσίας (1051) 15/7.
Βλαδίμηρος Γιαροσλάβιτς πρίγκηψ Νόβγκοροντ (1052 ἢ 1050) 4/10.
Βλαδίμηρος Ζαγκάρσκυ πρεσβύτερος νεοϊερομάρτυς (1937) 15/5.
Βλαδίμηρος καὶ ῎Αννα πρίγκηπες τοῦ Νόβγκοροντ (1050) 10/2.
Βλαδίμηρος Μητροπολίτης Κιέβου νεοϊερομάρτυς (1918) (Πρωτομάρτυς τῶν διωγμῶν τῶν σοβιετικῶν) 25/1.
Βλαδίμηρος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ ἀδελφὸς Βόριδος (1931) 16/8.
Βλανδίνα ἐν Λουγδούνοις Γαλλίας μαρτυρήσασα 25/7.
Βλαντισλὰβ Β΄ βασιλεὺς τῶν Σέρβων (1239) 24/9.
Βλάσιος ἐν ᾿Αμορίῳ μοναχός 31/3.
Βλάσιος ᾿Επίσκοπος 22/2.
Βλάσιος ἱερομάρτυς Νεοφανὴς καὶ θαυματουργὸς ᾿Ακαρνὰν 11/2.
Βλάσιος μοναχὸς ᾿Αθωνίτης (9ος αἰών) 18/2.
Βλάσιος ὁ βουκόλος μάρτυς (3ος αἰών) 3/2.
Βλάσιος Σεβαστείας ἱερομάρτυς (316) 11/2.
Βόας ἐν Φρυγίᾳ μάρτυς 31/12.
Βοϊάνος (Μπογιάν) μάρτυς πρίγκηψ Βουλγαρίας (830) 28/3.
Βονίσιος μάρτυς 18/1.
Βονιφάτιος (Γουΐφριθ ἐν τῷ βαπτίσματι) γεννηθεὶς ἐν ᾿Εξετὲρ ᾿Αγγλίας, ἱερομάρτυς, ἀπόστολος τῆς Γερμανίας, ᾿Αρχιεπίσκοπος Μάϊντς καὶ Βαλμπούργκα μοναχὴ ἐν Γερμανίᾳ (Χαϊντενχάϊμ) 5/6.
Βονιφάτιος μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ, ὁ ἐκ Ρώμης (290) 19/12.
Βονιφάτιος ὁ ἐκ Σκωτίας 14/3.
Βονιφάτιος ὁ ἐλεήμων, ᾿Επίσκοπος Φερεντίνου (6ος αἰών) 19/12.
Βόρις Ρωσσίας (Δαβίδ ἐν τῷ βαπτίσματι), πρίγκηψ μάρτυς 5/9, 24/7, 2/5 (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
Βόρις (Μιχαὴλ Βαπτιστικόν) Τσάρος τῆς Βουλγαρίας (906) 2/5.
Βόρις νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ, ἀδελφός Βλαδιμήρου ἱερομάρτυρος (1931) 16/8.
Βοτόλφος Βοστώνης ᾿Αγγλίας, ἡγούμενος καὶ ὁμολογητὴς (680) 1/12.
Βουκασὶν Κλεπάτσκυ ἐν Σερβίᾳ 29/5.
Βουκόλος πρῶτος ᾿Επίσκοπος Σμύρνης (100) 6/2.
Βούλμαρ ὁ ἀσκητὴς ἐν Σάμερ τοῦ Μπουλοναὶ (710) 20/7.
Βουλφολαΐκ ὁ στυλίτης ἐν Τριὲρ Γαλλίας 17/11.
Βούλφραμ ἱεραπόστολος ἐν ῾Ολλανδίᾳ (703) 20/3.
Βούσιρις μάρτυς ἐν Γάζῃ 21/9.
Βρετανίων ᾿Επίσκοπος Τόμιδος, Δακίας ἐν Ρουμανίᾳ (380) 25/1.
Βρίσιος ἢ Μπρίκιος ᾿Επίσκοπος Τουρώνης (Tours) Γαλατίας (Γαλλίας) (444) 13/11.
Βρυέννιος Νινευΐ (318) 30/8.
Βρύναχ ἢ Μπράνοκ τοῦ Μπράουντον ᾿Αγγλίας (6ος αἰών) 7/1, ἀνακομιδὴ 26/6.
Βρώλιος ἢ Μπραούλιο ὁ ἐν Σαραγόσσᾳ ᾿Ιβηρίας (῾Ισπανίας) (646) 26/3.
Βσέβολοντ (ἐν τῷ βαπτίσματι Γαβριὴλ), πρίγκηψ τοῦ Πσκόφ (1138) 11/2, ἀνεύρεσις (1192) 27/11, ἀνακομιδή (1134) 22/4.
Βυζιτῖνος 25/9.
Βυθόνιος, Δίος καὶ Γαλυκὸς μάρτυρες (3ος αἰών) 3/4.
Βυργάρδος ᾿Επίσκοπος Φυτουπόλεως (Würtzburg) Γερμανίας (752) 9/2.
Βύριλλος ἢ Κύριλλος ᾿Επίσκοπος Κατάνης (2ος αἰών) 21/3.